Incorporació d’un Agent Cívic a Sant Joan les Fonts

Comparteix-ho amb els teus amics:

Incorporació d’un Agent Cívic a Sant Joan les Fonts

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts ha incorporat ja un Agent Cívic. En Sergi serà l’encarregat de fer aquestes tasques d’ara en endavant. La figura s’ha decidit regular després que aquest estiu es contractés un servei de vigilància nocturna per fer front a problemes d’incivisme i donés resultat.

Les funcions bàsiques d’aquesta figura son custodiar i vigilar els béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals, ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació, participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil en general, vetllar pel comportament cívic de la ciutadania en actes públics i comportaments individuals, vetllar pel compliment de les ordenances i disposicions municipals, especial amb en les relatives a tinença i protecció d’animals, d’aparcament i convivència i via pública.

Info: Ajunt. Sant Joan les Fonts

Comparteix-ho amb els teus amics: