INFO: Es busca cap de Servei d’Urgències per l’Hospital d’Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Busquem cap de Servei d’Urgències
Buscamos jefe de Servicio de Urgencias

REQUISITS
Requisitos

Títol de Llicenciat/ada en Medicina (homologació en cas de títol estranger)
Título de Licenciado/da en Medicina (homologación en caso de ser extranjero)
Títol d’especialista en medicina familiar i comunitària
Título especialista en medicina familiar y comunitaria
Experiència professional en urgències hospitalàries i extrahospitalàries
Experiencia profesional en urgencias hospitalarias y extra hospitalarias

S’OFEREIX
Se ofrece

Relació contractual: laboral indefinit a jornada completa
Relación contractual: contrato laboral indefinido a jornada completa
Incorporació immediata un cop superat el període de selecció
Incorporación inmediata una vez superada el período de selección
Programa actiu de formació continuada i reciclatge
Formación continua y reciclaje

ES VALORARÀ
Se valorará

Capacitat de lideratge i organització del Servei d’Urgències
Capacidad de liderazgo y organización del Servicio de Urgencias
Il·lusió per poder formar un equip de persones dinàmiques i amb coneixements per atendre les responsabilitats de l’equip mèdic d’urgències
Il·lusión para formar un equipo de personas dinámicas y con conocimientos para atender las responsabilidades del equipo médico de urgencias
Capacitat de treball en equip i amb voluntat de formar equips multidisciplinaris per poder atendre de manera eficient les urgències
Capacidad de trabajo en equipo y con la voluntad de formar equipos multidisciplinarios para poder atender de forma eficiente las urgencias

CANDIDATS/ATES INTERESSATS/ADES
Candidatos/atas interesados/adas

Enviar CV actualitzat i carta de presentació, exposant les motivacions per presentar-se al càrrec, a personal@hospiolot.cat amb el codi de selecció. Ref. 01CURG/2019
Enviar CV actualizado y carta de presentación, exponiendo las motivaciones que le han llevado a presentarse a la convocatoria, a personal@hospiolot.cat con el código de selección. Ref. 01CURG/2019
Termini màxim de presentació de sol·licituds: 17 de novembre de 2019
Fecha máxima de presentación de solicitudes: 17 de noviembre de 2019

Per a més informació
Más información

972.27.51.26 | personal@hospiolot.cat