INFO: Interrupció temporal dels terminis del procés de selecció de director/a de la Llar d’Infants Municipal de la Vall d’en Bas a causa del Coronavirus

Comparteix-ho amb els teus amics:

Interrupció temporal dels terminis del procés de selecció de director/a de la Llar d’Infants Municipal de la Vall d’en Bas a causa del Coronavirus

En compliment dels punts 1 i 2 de la disposició addicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de març, que dicta que:

1. Se suspenen i interrompen terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic. El comput dels terminis es reprendrà en el moment en que perdi vigència el present reial decret o, en el seu cas, les seves pròrrogues.
2. La suspensió i interrupció de terminis s’aplicarà a tot el sector públic definit en la Ley 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas suspèn i interromp temporalment dels terminis del procés de selecció per cobrir una plaça de director/a de la Llar d’Infants Municipal i la constitució d’una borsa de treball fins el dia 29 de març de 2020, moment de la finalització de la vigència del susdit reial decret, o fins a nova data, en cas de dictar-se una pròrroga de l’esmentat text.

escut BO BLANC