INFO: Jornada de portes obertes a la llar d’infants municipals

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’escola bressol de Sant Esteve és de titularitat municipal i contempla la primera etapa educativa, dels 0 als 3 anys.

Actualment hi ha 50 infants en la llar d’infants repartits en quatre grups: els grup dels lactants (P0), el grup atelier (P1), el grup mans manetes (P1) i el grup descobrim (P2).

L’escola disposa de quatre classes repartides en 2 pisos, un dormitori, una cuina, la zona de l’hortet i un gran pati amb estructures de fusta que envolta tota la llar.

Les educadores que formen part de l’equip educatiu sempre parlen del concepte llar d’infants o escola bressol i no guarderia. El motiu és que consideren que la tasca que desenvolupen és alguna cosa més que guardar els infants. Se’ls ensenyen uns hàbits, unes rutines, experimenten, juguen… per ajudar a desenvolupar-se integralment com a persones i aconseguir la seva pròpia autonomia.

La pedagogia de centre i la metodologia que s’ha fet servir durant els darrers anys ha anat evolucionant adaptant-se a les necessitats i a poder atendre cada etapa evolutiva de l’infant de la millor manera possible.

En primer lloc, es va començar introduint propostes no tan dirigides on paper del personal és més de guia i d’observar. Un altre canvi va ser proposar activitats que permetessin barrejar els diferents grups d’edats i a partir d’aquí, es va decidir treballar mitjançant els grups heterogenis d’edat perquè les aules i el volum de nens/es ho permetia.

Aquest curs escolar, la situació ha canviat i s’ha cregut més convenient fer grups per edat i no heterogenis. Aquest canvi és degut a que fa un parell d’anys el nombre total d’infants d’un grup heterogeni era molt més baix que ara. Per tant, creiem que es segueixen atenent molt bé les necessitats dels infants però per aprofundir en els aprenentatges i conceptes més adequats a cada edat és més viable treballar per grups d’edat.

D’altra banda, el projecte educatiu es mostra partidari de mantenir algunes activitats en grups heterogenis d’edat perquè es valoren com a molt enriquidores a nivell de conceptes, d’aprenentatges, rutines i relació entre ells… Evidentment el ritme dels lactants és tan propi i diferent als altres grups que ells queden exclosos d’aquest sistema.

Els objectius que es marca el centre és tenir infants feliços a través de valors com el respecte, l’autoestima, el compartir, l’amor, els límits, l’autonomia o la confiança. També es dona espai al ritme individual de cadascun dels infants, al mateix temps que es potencia la seva autonomia i se’l converteix en agent del seu aprenentatge. Finalment, també cal remarcar la voluntat de facilitar un entorn ric per tal de que l’infant pugui desenvolupar la seva creativitat i la potenciació de la relació família-escola.

cartell llar (1)