INFO: Modificació del calendari del contribuent a les Preses

Comparteix-ho amb els teus amics:

Modificació del calendari del contribuent a les Preses

En el Ple municipal celebra el passat 29 d’abril es va acordar prorrogar  el termini de cobraments d’alguns tributs.

  • l’Impost Sobre Vehicles de Tracció Mecànica, fins al 4 de juny de 2020, amb data de càrrec dels rebuts domiciliats, 4 de maig de 2020.
  • Impost de Béns Immobles Urbana i Rústica (IBI-IRUS), fins al 3 d’agost de 2020, amb data de càrrec del 1r termini dels rebuts domiciliats, 1 de juliol de 2020.
  • Escombraries, cementiri i entrada de vehicles (ARBITRIS), fins al 5 d’octubre de 2020, amb data de càrrec dels rebuts domiciliats, 3 de setembre de 2020.