Informació per a fer fogueres per St. Joan i St. Pere

Comparteix-ho amb els teus amics:

Per a qualsevol col·lectiu, associació, entitat i/o organisme interessat ha fer fogueres per Sant Joan o Sant Pere caldrà trametre una sol·licitud per fer foc a nom de l’Ajuntament amb una relació on hi ha de constar: nom i cognoms, DNI, adreça i telèfon mòbil de contacte d’un responsable per a cada foguera, les mesures preventives i els llocs on volen fer-se les fogueres o els castells de focs dins el municipi. En referència a focs d’artifici, no es llençaran coets, bengales, ni petards en direcció a la forest ni a zones agrícoles on els sembrats estiguin madurs o rostolls. En tots els casos, les fogueres hauran d’estar situades, com a mínim, a una distància de 100 metres de zona forestal i han de tenir una zona de seguretat de 15 metres de radi al voltant, que estigui totalment neta de vegetació i d’altres materials combustibles. Es prohibeix la utilització de glòbus que ascendeixin amb aire calent procedent de la combustió d’una espelma, alcohol, etc…S’autoritzarà l’activitat a partir de les 22 hores i fins a les 01 hores del dia 24 de juny.