Iniciat el termini de sol·licituds per a la reducció de la taxa d’escombraries per a famílies en situació de vulnerabilitat a Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

S’ha iniciat el termini de sol·licituds per a la reducció de la taxa d’escombraries per a famílies en situació de vulnerabilitat

Aquest dilluns 1 de juny s’ha obert el termini de sol·licituds per a la reducció de la taxa d’escombraries i clavegueram per aquest 2020. Es dirigeix als nuclis familiars més desafavorits i vulnerables d’Olot que estiguin en règim de llogaters i té per objectiu reduir fins a un màxim del 95% l’import de la taxa de recollida d’escombraries i de clavegueram.

Podran ser beneficiaris d’aquesta ajuda els veïns i veïnes que estiguin empadronats en un habitatge que no superi els 55.000 euros de valor cadastral i en què els ingressos de la unitat familiar no siguin superiors al salari mínim interprofessional, fixat en els 13.300 euros anuals per aquest 2020. El sol·licitant i membres de la unitat de convivència han de ser arrendataris de l’habitatge i, per poder fer la sol·licitud, cal estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Olot.

Si es compleixen els anteriors requisits, la disminució de la taxa d’escombraries i clavegueram pot oscil·lar entre el 50% i el 95% de l’import, en funció els ingressos de la unitat familiar.

Per poder-se beneficiar de la reducció de la taxa d’escombraries, cal sol·licitar-ho a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament d’Olot. Cal demanar cita prèvia al 972 279101.

En aquest sentit, és necessari acompanyar la petició de reducció de la taxa amb tot un seguit de documents acreditatius com l’original i còpia del NIF o NIE vigent de tots els membres de la unitat familiar, l’original i còpia del carnet de família monoparental o nombrosa, en el cas que sigui necessari així com el certificat de discapacitat. Al mateix temps, és necessari aportar l’original i còpia del contracte de lloguer, la declaració de l’IRPF de l’any 2018, full de domiciliació bancària normalitat així com l’autorització del sol·licitant i de tots els membres majors d’edat per a la petició de les dades corresponents a l’Agència Tributària, al TGSS o al Padró d’Habitants, entre d’altres.

Info: Ajunt. Olot

Comparteix-ho amb els teus amics: