Irene Rigau Oliver, la exmestra d’Argelaguer desemmascarada

Comparteix-ho amb els teus amics:

Juan R. Lejarza d´Argelaguer (Garrotxa)

Les retallades en ensenyament de la conselleria d’Irene Rigau són “ideològiques” perquè ha aprimat més les partides destinades a l’ensenyament del que requerien els condicionants econòmics. Ho diu un informe de la Fundació Jaume Bofill, desplegant un seguit de dades molt aclaridores, com que el finançament de l’educació a Catalunya, que havia estat quasi al 21% el any 2010, Rigau i CiU, amb el suport d´ERC, l’han retallat i retallat fins a deixar-lo al 19%. Però el més revelador de l’informe d’aquesta fundació és que els centres amb més dificultat no “han estat protegits davant de les retallades”.

Algunes de les conclusions són les següents:

– Els condicionants externs, no expliquen la magnitud ni el biaix de la reducció de recursos en educació: Si bé és cert que la crisi econòmica global i les mesures polítiques d’austeritat estatals han condicionat la reducció de recursos en educació, aquests no són factors suficients per entendre l’abast i les característiques de les retallades en ensenyament.

– Les escoles en pitjors condicions socials són les que més han patit les conseqüències de la contenció econòmica: Si s’analitzen tant les retallades que anomenem “selectives” com les “no selectives”, la reducció pressupostària no ha estat prou sensible a aquells sectors en pitjors condicions socials i econòmiques.

– La política educativa de la Generalitat de Catalunya ha realitzat un desplegament de la Llei d’Educació de Catalunya clarament selectiu: S’han realitzat passos en aspectes previstos a la LEC com el reforç de l’autonomia dels centres escolars, o el finançament públic de l’educació postobligatòria concertada, però no s’han desplegat aspectes com el desplegament de les Zones Educatives com a unitats de descentralització o mecanismes per a fixar el nombre màxim d’alumnes amb necessitats educatives especials per zones.

– El Pla d’actuació Ofensiva de país a favor de l’èxit escolar s’ha centrat en l’aula però ha ignorat l’entorn social dels alumnes com a espai d’intervenció, determinant per aconseguir millores.

– Catalunya se situa en el conjunt de països capdavanters pel que fa a la magnitud de la reducció pressupostària, amb reduccions en el pressupost per sobre de la caiguda general.

– Per primera vegada, la caiguda de demanda d’Educació Infantil és inferior a l’oferta total de places públiques, sense que es pugui atribuir a causes demogràfiques: Això passa en un moment en què l’accés a l’educació 0-3 es reconeix cada vegada més decisiu per al desenvolupament de l’infant i per a la igualtat d’oportunitats dels alumnes més desafavorits.

– Alertes relacionades amb les mesures de política educativa que poden perjudicar significativament els nivells de segregació escolar: Els punts per llinatge, la política de ràtios o l’augment de les àrees d’influència.

– Catalunya se situa sensiblement per sota de la mitjana estatal en tots els indicadors de beques, tant de cobertura com d’intensitat, amb reduccions pressupostàries paradoxals en un entorn d’increment de necessitats socials

A CiU darrerament hi ha molta gent que reivindica la multisensibilitat del partidet, des del centre cap a la dreta i cap a l’esquerra, amunt i avall. Podran reivindicar-ho però la veritat és una altra: les conselleries fonamentals per a la ciutadania, com són la salut i l’ensenyament, estan portades des de sensibilitats de dreta neoliberal avançada…

MÉS INFORMACIÓ AQUÍ

VÍDEO RELACIONAT:

Vídeo: La consellera d’Ensenyament, Irene Rigau, visita l’escola Sant Roc i l’escola Morrot d’Olot
[vimeo]https://vimeo.com/86714923[/vimeo]