Ja es poden demanar a Vall d’en Bas ajudes municipals d’estalvi energètic

Comparteix-ho amb els teus amics:

Ja es poden demanar a Vall d’en Bas ajudes municipals d’estalvi energètic

Ja es poden tornar a demanar les subvencions d’estalvi energètic publicades per primer cop l’any passat. Es tracta d’unes ajudes per actuacions que es facin en habitatges de la Vall d’en Bas destinades a reduir el consum energètic: aïllament de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d’aerotèrmia o geotèrmia i canvi de calderes de gasoil a biomassa.

Enguany s’hi destinaran 16.425 euros de pressupost, amb un finançament màxim de 1000 euros per actuacions realitzades entre l’1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2019.

Subvencions d’estalvi energètic

Què són? Ajudes per actuacions que es facin a habitatges de la Vall d’en Bas per consumir menys energia.

Qui les pot demanar? Qualsevol persona propietària o llogatera d’un habitatge a la Vall d’en Bas que sigui primera residència, haver demanat la llicència d’obres, estar al corrent d’obligacions tributàries i presentar la sol·licitud en el termini

Quan la puc presentar? Amb el model normalitzat, que cal presentar, a partir dels 20 dies de la publicació al BOP. És a dir, a partir del 17 de juny tens un termini de 20 dies.

Quan s’han d’haver fet les obres? Entre l’1 de gener del 2019 i el 31 de desembre del 2019

Quines actuacions hi estan contemplades? Aïllament de façanes, parets mitgeres i sostres; instal·lació de vidres aïllants; instal·lació de plaques solars i/o fotovoltaiques; instal·lacions d’aerotermia o geotermia i canvi de calderes de gasoil a biomassa.

Què he de presentar? El model de sol·licitud, una fotocòpia del DNI, l’original i una fotocòpia de la factura a més del model de domiciliació del pagament.

Quants diners hi ha destinats? En total són 16.425€ però es finança fins a un màxim de 1.000€ per cada actuació.

Convocatòria per a la concessió de subvencions en matèria d’estalvi energètic any 2019

Annex II – Model normalitzat de sol.licitud de subvenció

Annex III – Sol·licitud de transferència bancària

Annex IV – Protecció dades

Comparteix-ho amb els teus amics: