La Biblioteca Lambert Mata ofereix un servei de consulta de documents històrics

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquesta documentació pertany a l’Arxiu Històric Municipal, que compta amb un fons documental que s’inicia l’any 1840, una vegada finalitzada la Primera Guerra Carlista, i que va significar la pèrdua de la major part de la documentació generada a principis del segle XIX, quan el poble de Ripoll es va emancipar del Monestir de Santa Maria.

També es disposa d’alguns dels llibres d’actes de la Corporació Municipal anteriors a l’esmentada guerra, que permeten conèixer diversos aspectes de la vida quotidiana de Ripoll.

Els fons documentals que es poden consultar són els següents:

 • Ajuntament de Ripoll.
 • Ajuntament de la Parròquia de Ripoll.
 • Fons de la família Mata.
 • Fons Notarial de la Vall de Ribes (segles XIV – XVI).
 • Fons de la Cúria de la Vall de Ribes. (segles XIV – XVII).
 • Fons Joan Amils Pla (sobre la figura de Mn. Jacint Verdaguer).
 • Fons de Marià Font.
 • Fons d’imatges del Museu Etnogràfic.
 • Fons de Rafael Juli Danés.
 • Fons d’imatges del Llibre “L’Abans”.
 • Fons d’imatges de Josep Passola i Puig.
 • Fons bibliogràfic Josep Maria Pellicer i Pagès.
 • Fons del Taller de la RENFE.
 • Fons de partitures musicals.

Horari

Per qualsevol consulta sobre la història de la vila de Ripoll o el municipi de la Parròquia de Ripoll podeu adreçar-vos a la Biblioteca Lambert Mata el dimecres al matí de 9h a 13,30h o bé trametre els vostres dubtes a la següent adreça de correu electrònic: arxiu@ajripoll.cat (Agustí Dalmau).

Comparteix-ho amb els teus amics: