La Covid incrementa el treball d’acompanyament dels serveis socials a la gent gran

Comparteix-ho amb els teus amics:

El confinament suposa un seguiment emocional de les persones amb dependència i l’increment d’alguns serveis com els àpats a domicili o el servei de teràpia ocupacional i productes de suport.

La manca d’autonomia és la principal necessitat detectada en el 27% de les famílies d’Olot ateses des dels Serveis Socials Bàsics del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (d’un total de 6.866 atencions fetes a famílies d’Olot, al llarg del 2020). D’aquests, un 68% tenen més de 75 anys, de les quals un 71% són dones que, majoritàriament, viuen en un domicili de propietat. Les seves problemàtiques estan relacionades amb limitacions relacionades amb la tercera edat i malalties físiques cròniques.

Des de l’inici de la pandèmia s’ha fet un seguiment de les persones ateses des de l’àmbit d’autonomia. De cada cas s’ha fet un recorregut per detectar com han viscut emocionalment la pandèmia. En la seva majoria van anar assimilant la nova situació de forma progressiva, si bé és veritat que també es van detectat sentiments de por davant la incertesa generada per les mesures de restricció de la COVID. L’obligat tancament de recursos adreçats a persones en situació de dependència per evitar contagis ha suposat un deteriorament cognitiu, físic i d’estat emocional. La falta de rutines ha provocat el desànim de molts dels usuaris d’aquests serveis que han vist com les famílies han hagut d’assumir aquest rol. Des del CASG es van fet trucades continuades al 40 % de les persones usuàries de l’àmbit d’autonomia.

La necessitat de donar resposta a l’activitat diària i ajuda psicològica van ser els principals serveis que es van activar amb les trucades telefòniques que l’Ajuntament d’Olot va fer amb la primera onada de la pandèmia. Durant el mes d’abril es van fer dos contactes amb les veïnes i veïns de la ciutat de més de 70 anys arran del confinament per la COVID-19. Una vintena de treballadors municipals van fer-se càrrec de les 3.472 trucades a 4.367 persones per conèixer com afrontava el confinament i identificar possibles necessitats. Com a resultat de les trucades (en alguns domicilis hi ha més d’un resident de més a de 70 anys o bé la persona per qui s’ha telefonat vivia en un centre assistit), es van poder activar diversos serveis des del trasllat a casa de la compra d’aliments o bé productes de subministrament. També es van haver de derivar al Servei d’Atenció Psicològica les persones que havien manifestat sentir angoixa davant de les mesures de confinament o sentiments de solitud.

Durant el confinament, els serveis d’atenció a la dependència han hagut de substituir al tancament de serveis que no podien funcionar per les mesures decretades (com els  centres de dia) o s’han hagut de reformular per donar resposta a la nova realitat generada per la COVID.

L’entorn domiciliari és clau per a l’atenció de les situacions de dependència. Les persones manifesten que volen ser ateses a casa seva. Per donar resposta a les seves necessitats s’activen diferents serveis.

Servei d’ajuda a domicili

La seva principal funció és l’atenció i la cura de la persona i la seva llar. Durant el 2020, s’han atès a un total de 207 persones d’Olot, el que suposa ha suposat 30.596,65 hores d’atenció. Tot i que les xifres són inferiors a les registrades durant el 2019 (230 persones beneficiàries i 35.835,26 hores realitzades) s’han incrementat el còmput d’hores a cada domicili.

La disminució en els serveis i en les hores ha vingut donada per diferents aspectes lligats al context de la pandèmia. D’una banda, a la por manifestada per alguns usuaris que persones externes al nucli familiar entressin al domicili. També a l’opció feta per algunes famílies d’assumir la feina que fins al moment realitzava un servei extern i, en canvi, sol·licitar els serveis que no es podien contenir des del domicili, que no es podien ingressar a l’hospital i/o a la residència geriàtrica.

Davant d’aquesta situació ha calgut readaptar el servei a les noves necessitats i augmentar el còmput d’hores en un mateix domicili per poder donar resposta a

situacions com per exemple les persones que van deixar d’anar a centre de dia pel tancament del servei, a persones que es donava alta hospitalària i necessitaven més temps d’atenció, a persones que tenien la família lluny i no podien tenir-ne cura…

Servei d’àpats a domicili

Aquest servei proporciona àpats elaborats i equilibrats a persones grans que ho requereixen. També pot dispensar aquest servei, de manera puntual, a persona que es troben en període de recuperació després de rebre l’alta de l’hospital. Durant el 2020 també ha donat resposta a gent gran diagnosticada de COVID o bé que a l’espera de resultats han hagut de quedar-se a casa.

Durant el 2020, s’han servir 17.268 àpats a domicili a la ciutat d’Olot (3.085 més que a l’any 2019) a 93 persones d’Olot (l’any passat van ser 95).

Servei de teràpia ocupacional i productes de suport (BAT) 

És el servei que pretén que la persona estigui en un entorn que afavoreixi, tant com sigui possible, l’autonomia. En un treball coordinat amb professionals de l’àmbit social i sanitari es fa una valoració de les necessitats i es faciliten l’accés a productes de suport, a més d’assessorar als familiars i/o persones cuidadores.

Durant el 2020 s’ha atès a 86 persones (11 més que al 2019) de les que s’ha realitzat un total de 200 valoracions (40 més que a l’exercici anterior). Pel que fa al material de suport s’han prestat 85 productes, quan al 2019 van ser 32. En aquest cas també es constata que s’han fet moltes més atencions a domicili ja que, tot i que les persones ateses han augmentat, l’increment més significatiu ha estat de valoracions i de productes prestats. Això s’explica perquè a una mateixa persona es pot anar al domicili diferents vegades per tal de fer un bon seguiment de la situació de la usuària i/o a la persona cuidadora i/o de maneig i seguiment del producte de suport prestat.

Servei de teleassistència

És un servei que  permet millorar la qualitat de vida i l’autonomia de les persones gran i garanteix la seguretat i l’acompanyament a les persones que poden estar en situació de fragilitat per factors d’edat, solitud, salut o dependència, les 24 hores del dia i els 365 dies a l’any; es detecten situacions d’emergència i s’hi dona una resposta immediata.

Durant el 2020 a Olot hi ha hagut 993 persones usuàries, el que representa un augment de 124 persones en relació als usuaris registrats durant el 2019. Amb aquestes dades la ciutat té una cobertura del 12,30% de la població major de 65 anys, gairebé 5 punts per sobre de la mitjana de la demarcació de Girona, que és del 7,7%.

Al llarg de l’any, s’han atès un total de 992 emergències, 19 menys que l’any anterior. La majoria són per motius sanitaris (64%) i la resta (23%) per motius socials. El context de pandèmia no ha activat més serveis ja que el confinament ha fet que la gent estigués més al domicili i més acompanyada.

Info: Ajunt. Olot