La CUP dóna suport a la moció d’ADAG40 per combatre l’atur entre els majors de 40 anys

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Associació de Desocupats Actius de la Garrotxa majors de 40 anys (ADAG40) ha presentat una moció perquè l’Ajuntament d’Olot adopti un paquet de mesures destinades a fomentar l’ocupació de les persones de més de 40 anys a la ciutat i insti al govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar un Pla de Xoc per adoptar mesures urgents i específiques destinades als treballadors majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada. La moció ha estat aprovada per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament.

adag

A la Garrotxa (dades atur registrat a l’OTG – no EPA), al desembre de 2013 és de 3.429 persones aturades, 2.143 d’elles tenen més de 40 anys (el 62,50%). A Olot aquestes dades són: de 2.318 aturades, 1.400 de les quals, majors de 40 anys (el 60,40%).

Davant d’aquesta situació, calen respostes urgents de tota la societat i que l’administració pública sigui la primera en promoure solucions concretes a les persones aturades, diferents segons el nivell d’administració (ajuntaments, Consell Comarcal, Diputació i Generalitat), tant per les competències com pels recursos disponibles.

El paquet de mesures que ADAG40 ha proposat a l’Ajuntament d’Olot, són:

 • Dissenyar i realitzar una campanya adreçada a les empreses del municipi i la comarca amb la finalitat de reduir la percepció discriminatòria que existeix amb les persones aturades de més edat.
 • Que els impostos i taxes municipals es puguin pagar mitjançant treball social a la comunitat d’acord amb l’ajuntament.
 • Estudiar les possibilitats de convertir les hores extraordinàries realitzades per el personal de l’ajuntament en vacances i poder suplir amb persones aturades aquestes vacances.
 • La constitució d’un grup de treball per tractar la problemàtica i les propostes que afecten aquest col·lectiu.
 • La possibilitat de l’associació ADAG40 per accedir i disposar puntualment d’alguna tècnica del servei d’ocupació de l’ajuntament per a fer consultes sobre aquesta matèria, de suport puntual a l’hora de realitzar projectes o propostes de la nostra associació.
 • Ajuts econòmics a les micro i pime locals que contractin durant un mínim de sis mesos i la possibilitat d’altra pròrroga de sis mesos més (1/2 ajut anterior) a persones aturades de llarga durada majors de 40 anys.
 • Ajuts econòmics a persones aturades de més de 40 anys i que s’estableixin com autònoms per a la posada en marxa d’una activitat empresarial o professional al municipi.

D’altra banda, la moció també insta al govern de la Generalitat de Catalunya a elaborar un Pla de Xoc per adoptar mesures urgents i específiques destinades als treballadors majors de 45 anys en situació d’atur de llarga durada. Aquest Pla de Xoc hauria d’incloure, entre altres:

 • Posar en marxa amb caràcter urgent i d’acord amb les diputacions i els ajuntaments, programes per a la contractació de desocupats majors de 45 a. que han exhaurit el cobrament de qualsevol prestació o subsidi. Contractacions que han d’orientar-se a serveis a la comunitat, medi ambient de manera preferent i que han d’incorporar la formació per a requalificar a persones que provenen de sectors amb poques o nul·les possibilitats com per exemple la construcció (si exceptuem el reciclatge de l’habitatge).
 • Impulsar programes de formació per a majors de 45 anys, amb beques d’assistència a les persones amb càrregues familiars i/o sense prestació.
 • Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que les persones aturades que no disposin de les competències bàsiques definides per la Unió Europea puguin obtenir·les amb l’oferta de cursos del SOC.
 • Accions de suport a l’autoocupació mitjançant programes d’assessorament i acompanyament a la iniciativa emprenedora, amb especial èmfasi en la promoció de l’economia social.
 • Col·laborar amb les organitzacions patronals que desenvolupen programes d’acompanyament a partir de voluntarietat de persones amb experiència en la creació i direcció d’empreses.
 • Establir incentius a la contractació estable d’aturats de llarga durada.
 • Pla de certificació professional adreçat a persones desocupades de llarga durada.
 • Establiment de clàusules en les licitacions que ponderin la quantitat i qualitat del treball adscrit al contracte públic.
 • Constituir un grup de treball per a estudiar les possibilitats de l’establiment d’una Renda Bàsica Universal.
 • Les propostes anteriors són només un petit exemple d’accions a fer i per aquest motiu demanem que dins del SOC es creï un grup de treball específic per a tractar la problemàtica del col·lectiu dels majors de 45 anys i que les associacions d’aquest col·lectiu pugui participar amb altres entitats.
 • Promoure acords i mesures que facin possible l’accés a la cultura en totes les seves expressions (teatre, música,  dansa, esport, etc.) a les persones aturades d’aquest col·lectiu per no agreujar la seva situació.

La CUP ha donat suport a la moció presentada per ADAG40 i ha demanat a l’Ajuntament que adopti totes les mesures necessàries que estiguin al seu abast per tal de posar solucions concretes a la problemàtica de l’atur entre tots els col·lectius, i en especial al major de 40 anys, que representa el 60,4% de l’atur a la ciutat d’Olot.

Finalment, la CUP anima a totes les persones que estiguin en aquesta situació a organitzar-se i participar activament en l’associació ADAG40, ja que només amb l’empoderament i la mobilització ciutadana podrem combatre aquesta situació d’injustícia.

VEURE MOCIÓ AQUÍ