La CUP Olot vol treballar per un municipi adaptat a l’entorn i energèticament sobirà

Comparteix-ho amb els teus amics:

Fer d’Olot un municipi adaptat a l’entorn i energèticament sobirà

CUP Olot – L’empresa Wattia representa el present de la nostra ciutat, tant pel que significa en terme transició energètica com per les possibilitats de llocs de treball tecnificats que poden oferir empreses d’aquest tipus.

La nostra ciutat, com el nostre planeta, s’enfronta a un futur incert des del punt de vista mediambiental. La transformació del territori, la sobreexplotació dels recursos naturals i la contaminació ens han portat a una crisi global on, com sempre, estan pagant i pagaran aquelles persones més vulnerables.

El model energètic està privatitzat i controlat per grans empreses transnacionals que s’enriqueixen amb el mercadeig: mentre el 94% de l’energia del Catalunya prové de fonts energètiques no renovables com el petroli, el gas o l’energia nuclear, amb grans empreses que s’enriqueixen amb un dret bàsic, hi ha un 20% de la població que pateix pobresa energètica.

Nosaltres pensem que l’energia és un dret bàsic que no pot ser objecte de mercadeig; per això, defensem un model de sobirania energètica que sigui democràtic, popular, descentralitzat, renovable, autosuficient i sense nuclears.

Des de la CUP apostem per treballar des del municipalisme per transformar cap a aquesta realitat i garantir un futur digne per a tothom. Hem d’actuar decididament per iniciar una transició que ens permeti revertir aquesta situació, treballant perquè els sistemes de producció i distribució, així com la seva gestió, siguin públics o bé gestionats per la ciutadania, amb cooperatives, per tal de garantir l’accés a l’energia. Per aquest motiu, des de la CUP Olot garantirem l’accés als subministraments bàsics fent complir la llei 24/2015 i multant aquelles subministradores que la incompleixin.

A més, a la ciutat d’Olot comptem amb un PAES (Pla d’Acció per l’Energia Sostenible) que no s’està complint, tot i que algunes de les accions eren prioritàries. Entre aquestes trobem la substitució de les calderes d’escoles i camps de futbol per calderes de biomassa i la instal·lació de plaques solars tèrmiques.  Per això, des de la CUP apostem també per un Pla de Transició Energètica Municipal, que integri totes aquelles propostes del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) i que sigui encara més ambiciós.

Necessitem caminar cap a l’autosuficiència energètica, tant a les indústries com a les llars; fomentarem les cooperatives energètiques locals de generació i consum i tindrem en compte les cooperatives d’energies renovables; a més, aquesta transició energètica tindrà un efecte positiu en la creació de nous llocs de treball en aquest sector i volem que la nostra ciutat en sigui capdavantera, comptant amb la col.laboració d’empreses com Wattia o Energy Tools i dels centes educatius que ofereixen cicles formatius, per tal que fomentin la formació en instal.lacions solars fotovoltaiques . Finalment, i com a eix transversal del nostre programa, farem campanyes de sensibilització i conscienciació per tal de promoure les bones pràctiques energètiques i mostrar l’efecte directe que tenen aquestes mesures d’estalvi en l’economia familiar i municipal.

També hi té a veure el model d’urbanisme que estem desenvolupant; per a la CUP és necessari apostar per una ciutat compacta, mediterrània i diversa, que estigui preparada per reduir dràsticament el consum d’energia; per això, reforçarem els espais verds de la ciutat i la connexió amb els espais verds de l’entorn; potenciarem la rehabilitació d’edificis abans que l’obra nova; impulsarem la instal.lació de panells solars d’energia fotovoltaica a les teulades dels edificis públics, comunitats de veïns o naus industrials per a l’obtenció d’electricitat, aigua calenta i calefacció i impulsarem la instal.lació de sistemes d’autoproducció en habitatges i edificacions per mitjà de bonificacions fiscals i reducció de taxes.

Mobilitat, residus, transició energètiques són aspectes molt importants per a la nostra ciutat, vitals en aquests moments de futur incert per al nostre planeta. El nostre objectiu és, doncs, crear un municipi respectuós i responsable amb l’entorn, aplicant criteris de sostenibilitat en totes les polítiques municipals de mobilitat, de recollida de residus i de transició energètica.

Comparteix-ho amb els teus amics: