La CUP vol que els barris siguin socialment compromesos, mediambientalment saludables i preparats

Comparteix-ho amb els teus amics:

La CUP d’Olot veu necessària la incorporació d’un model de ciutat integrada ambientalment, socialment intel·ligent i harmoniosa amb les necessitats personals.

CUP Olot – Volem un model d’Olot que sigui front ambiental de ciutat, encarada al futur i disposada a superar la inèrcia del segle XX. Coneixedora i mereixedora de l’entorn ambiental que els olotins i les olotines tenim la sort de compartir. El veritable progrés, la plenitud personal i el benestar social i ambiental no tan sols no són incompatibles, sinó que són les dues cares de la mateixa moneda.

Al llarg del nostre programa, com si d’un fil es tractés, van apareixent propostes per als nostres barris. I un dels barris del que parlem més és el nucli antic. A Olot hi ha 21 barris que tenen els seus atractius i les seves necessitats de rehabilitació, com, per exemple, el Barri Vell, on veiem com cada dia cau a trossos. El nucli antic necessita una rehabilitació urgent perquè té un parc d’habitatge envellit que ni el Pla de barris del 2004 ni el Contracte del 2010 no van aconseguir revertir. Si el Barri Vell cau a trossos és a causa del poc interès dels propietaris que només es limiten a observar la caiguda de l’ànima de tota la ciutat. És per això que cal incentivar, però també pressionar els propietaris perquè rehabilitin els immobles, atorgant subvencions i crèdits tous, gestionant la cessió temporal dels baixos per al comerç i els oficis tradicionals, convertint-los en masoveries urbanes i promovent altres figures com les cooperatives en cessió d’ús. No té cap sentit construir nous edificis a la ciutat mentre tenim més de 2000 edificis buits.

Cal pensar i tornar a pensar com fem el creixement d’Olot, reordenant i limitant-ne el creixement pels seus extrems, els barris perifèrics, que es van omplint tot deixant buit el centre i convertint Olot en una “ciutat tortell”. Cal fer política més agosarada i intervenir en els aspectes més globals de ciutat i no tan sols en actuacions o promocions immobiliàries puntuals.

També pensem que Olot no aprofita prou la riquesa de cada barri, i és per això que cal fer de cada barri un motor per a la ciutat d’Olot. Nosaltres treballarem per potenciar els barris d’Olot, ja que és en aquests espais on hi ha més proximitat entre el veïnatge, on s’acumula més creixement i sentiment de pertinença. A través d’aquest marc urbà i humà, l’administració s’ha d’acostar a la gent i oferir més i millors serveis: acostar els centres de salut; treballar per una xarxa ciutadana i associativa, una seguretat pública vinculada als barris, amb més carrer, més bancs, més cultura, més coneixement i interrelació amb el veïnat.

Per això des de la Cup proposem, en primer lloc, que els nostres barris han de ser el primer espai de participació i empoderament a través dels seus casals de barris i les seves entitats. Per això, ens cal fomentar la presa de decisions més enllà de participar en els pressupostos participatius que organitza l’Ajuntament, que o bé estan dirigits cap a prendre unes determinades decisions o bé no satisfan les necessitats i exigències dels veïns i veïnes. Per això, apostem per millorar la dotació econòmica destinada als barris més enllà de les demandes que puguin sorgir durant el procés de participació per tal de millorar el mobiliari urbà i els serveis dels barris.

En segon lloc, per a nosaltres els barris han de ser també espais de cultura. Defensem que les activitats culturals a l’aire lliure es traslladin també als barris; tenim un nucli antic farcit d’activitats a l’aire lliure i necessitem que els mateixos olotins i olotines accedeixin als barris a participar de les activitats del Lluèrnia o del Sismògraf que hi volem portar, però també estem pensant en teatre i música. A través dels serveis tècnics de l’ajuntament, estudiarem com fer possible portar activitat cultural als barris.

Per a tot això, cal crear complicitats entre l’ajuntament, els organismes autònoms i les associacions de veïns, que vagin més enllà d’asseure’ns i escoltar els greuges. Nosaltres volem unes associacions de veïns que recuperin les ganes de ser interlocutores viables amb l’administració. Per això és molt important trobar les fórmules per renovar les associacions de veïns, per incorporar-hi persones que vegin la seva participació a l’associació de veïns com un actiu i no com un passiu; pensem que l’ajuntament ha de posar a la seva disposició personal tècnic i administratiu que col.labori en la gestió quotidiana, alhora que els formi i els assessori en l’organització d’activitats lúdiques i formatives per als veïns. Nosaltres redactarem un pla de casals de barri en què, de forma consensuada amb les associacions de veïns i les entitats, omplim de contingut els seus espais i el dotem tècnicament i econòmicament, perquè volem que la seva activitat vagi més enllà d’organitzar la festa del barri.

A nivell urbanístic, nosaltres pensem que cal fer actuacions als nostres barris que els pacifiquin, que retornin els espais de carrer als veïns i veïnes. Per això, i de forma consensuada, estudiarem implantar més zones 30 per tal de reduir la velocitat i la contaminació per gasos i acústica. També estudiarem com establir plataformes úniques en alguns carrers per tal d’encara mitigar més la presència de vehicles i afavorir el trànsit a peu i en bicicleta. No cal dir que en aquells barris que tinguin centres educatius, mirarem d’introduir mesures per evitar-hi la presència massiva de vehicles i, per tant, de sorolls, fums i la possibilitat d’accidents.

Aquestes millores urbanístiques han de suposar recuperar la plaça, els bancs, els jardins, els parcs i les zones arbrades dels nostres barris, a partir d’accions col.laboratives amb els veïns perquè se’ls puguin fer seus. Alhora, protegirem els espais naturals i agrícoles d’importància ambiental com boscos, camps, horts, parets de pedra seca, fonts i rierols perquè mantinguin la seva condició de pulmó per a la ciutat i el barri. I també recuperarem els espais amb valor social i cultural dels barris, documentant-los i explicant-los als mateixos veïns, però també a tota la ciutat, a fi de mantenir la nostra pròpia memòria històrica.

El treball als barris també passa per conèixer-hi les seves problemàtiques d’habitatge. Dins l’estratègia d’habitatge que defensem, també hi incorporem els barris. Totes les accions que es facin per a l’habitatge al nucli antic, s’han de fer extensives als barris, ja que allà també hi ha problemàtiques a resoldre: pisos i cases abandonades, en mal estar, necessitades de rehabilitació. A través de l’Oficina d’habitatge i de comerç reforçada, ampliada i millorada, cal elaborar un cens dels immobles dels nostres barris per conèixer el seu estat i establir un ordre de prioritats a l’hora d’executar-hi accions. Després, de forma consensuada amb els propietaris, estudiarem la fórmula per dur-les a terme, buscant els recursos o les solucions econòmiques més adequades, sense descartar les sancions per desatenció en la conservació dels immobles i fins i tot l’apropiació dels edificis d’acord amb la llei. Perquè als nostres barris també hi ha moltes possibilitats d’aconseguir l’habitatge que ens cal i sempre amb l’aval de l’ajuntament.

També cal treballar pel comerç de proximitat dels barris, per comerços que ofereixen serveis que, si no, els veïns haurien d’anar a buscar més lluny. Per això, impulsarem mesures per mantenir els comerços als barris, a través de campanyes de promoció i formació que els han de fer visibles a altres espais de la ciutat, com la Plaça Mercat. També assegurarem la seva continuïtat un cop arribi la jubilació, buscant-los un relleu professional i animant-los a traspassar el seu coneixement i experiència.

No oblidarem la gent gran dels barris; com ja hem explicat, a través del pla per a un envelliment actiu, volem que la gent gran sigui un actiu per a les altres persones, traspassant el seu saber. El casal de barri ha de ser aquest espai d’intercanvi, d’acompanyament, de formació també. Sense oblidar les persones grans que necessiten més atencions.

Volem que els nostres barris siguin espais vius, actius i participatius. dinàmics i adaptats a la nostra època, socialment compromesos i mediambientalment saludables i preparats.

Comparteix-ho amb els teus amics: