La Diputació crea una línia d’ajuts de 9 milions d’euros per fer inversions sostenibles per a ajuntaments

Comparteix-ho amb els teus amics:

15/04/2014. El Ple de la Diputació ha aprovat avui, per unanimitat, el Pla Especial d’Inversions Sostenibles per l’any 2014, una nova línia de subvencions que preveu dotar els ajuntaments amb un total de 9,1 milions d’euros. Es tracta d’una partida de nova creació per aquest 2014, producte de la disposició addicional sisena de la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, que preveu que les diputacions provincials puguin destinar, amb determinades condicions, el seu superàvit pressupostari al finançament de subvencions als municipis per inversions financerament sostenibles.

00116042014

El pla inclou tot tipus d’actuacions relacionades amb els serveis municipals; és a dir, vies públiques; sanejament, abastament i distribució d’aigües; recollida, eliminació i tractament de residus; enllumenat públic; parcs i jardins; camins veïnals o protecció i millora del medi ambient i del patrimoni historicoartístic, entre d’altres. Els beneficiaris són els 221 municipis gironins.

Aquest pla especial d’inversions preveu que cada ajuntament pugui presentar una sol·licitud que inclogui fins a quatre actuacions diferents, de les quals es podrà subvencionar fins al 90 % del cost previst. Els ajuntaments de menys de 2.000 habitants —un total de 163— podran optar a una assignació màxima de 20.176 euros, mentre que a la ciutat de Girona se li assignarà una subvenció màxima de 514.150 euros. La resta d’ajuntaments s’hauran de repartir els 5,3 milions restants, distribuïts, el 70 %, en funció de la població de cada municipi i, el 30 %, d’acord amb els ingressos ordinaris liquidats. Els criteris de repartiment de les subvencions són els mateixos que els adoptats pel Fons de Cooperació Econòmic i Cultural pel període 2013-2015.

El president, Joan Giraut, ha qualificat el pla d’ajudes de “gran notícia per als ajuntaments i alcaldes i perquè representa licitar obra pública amb els llocs de treball que això pot representar”.

El termini màxim, amb caràcter improrrogable, per adjudicar els projectes que es presentin per ser subvencionats és el 15 de desembre de 2014, i aquests han d’estar executats i justificats abans del 30 de novembre de 2015. Les ajudes es tramitaran per mitjà del servei de Cooperació Municipal de l’àrea de Cooperació Econòmica, Cultural i d’Acció Social, que comptarà amb el suport dels serveis de la Xarxa Local de Municipis (Xaloc).

Foto: Pere Duran