La Federació d’Associacions de Veïns d’Olot, en contra de fer una variant d’Olot d’1+1 carrils

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Federació d’Associacions de Veïns d’Olot, vol informar de la reunió que va mantenir el passat dia 2 d’aquest mes amb representants de les diferents AAVV d’Olot, per tal de consensuar una Resolució de la Federació respecta al posicionament d’aquesta pel que fa als darrers canvis anunciats de la variant d’Olot.

Per situar-nos, de les quatre propostes presentades per la Direcció General d’Infraestructures de la Mobilitat, l’alternativa 2 va ser la consensuada per tots els representants de la Comissió Variant. Aquesta, preveia una carretera de 2+2 carrils, i era l’opció més òptima per tal de minimitzar afectacions a la zona volcànica de La Garrotxa i minimitzar l’impacte ambiental i acústic al Veïnat de l’Hostal del Sol. Tots els estudis ja realitzats inclosos els mediambientals anaven en aquesta direcció.

El passat mes de juliol, el Secretari de Territori i Mobilitat, Sr. Isidre Gavin va anunciar a la Comissió Variant que es presentaria l’alternativa 2 però escapçada a 1+1.

Aquesta Federació vol expressar el seu rebuig a aquesta proposta i es manté en les al·legacions ja presentades.

Considerem que un traçat de 1+1 no resoldrà la congestió de mobilitat, ni urbana ni interurbana actual i futura; considerem un risc de seguretat que el túnel de La Pinya previst sigui de 1+1, i considerem també, que aquest 1+1 produirà una congestió a la zona industrial pel pas de camions que pot arribar afectar als Veïns de l’Hostal del Sol.

Per tot l’esmentat, aquesta Federació d’Associacions de Veïns, conjuntament amb altres Agents empresarials i econòmics, treballarà per tal de que abans de l’aprovació definitiva es reconsideri l’actual proposta.

Info: Federació d’Associacions de Veïns d’Olot

Comparteix-ho amb els teus amics: