La Fundació del Toro de Lídia recorre la decisió de l’Alcalde d’Olot de desestimar la sol·licitud de la plaça de toros per a realitzar curses de braus

Amb aquest segon tràmit, segons Victorino Martín, president de la Fundació del Toro de Lídia, “Els toros estan un pas més prop de tornar a Catalunya”.

La Fundació del Toro de Lídia ha recorregut per via administrativa la desestimació de l’Ajuntament d’Olot a la sol·licitud de la plaça de toros del seu municipi per a realitzar una cursa de braus. D’acord a la legislació vigent, el passat 17 de gener, diverses entitats taurines; van sol·licitar l’autorització per a realitzar un espectacle taurí mixt en la plaça de toros d’Olot iniciant així el retorn dels toros a Catalunya.

L’ajuntament d’Olot va desestimar la sol·licitud en tres punts fonamentals perquè considera que Olot és una ciutat antitaurina tal com es va declarar en un plenari l’any 2014 i per la consulta organitzada el 2016 on la ciutadania també va rebutjar celebrar correbous. És per això que l’ajuntament ja ha reiterat manifestadament i majoritàriament que a Olot no es facin espectacles taurins.

Veure document de recurs aquí