La Fundació KREAS enceta el nou curs conscient de les problemàtiques que ha d’afrontar la indústria alimentària

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Fundació Kreas arrenca el curs, amb una nova fornada d’alumnes conscients que cal preparar, aquests futurs professionals, pels reptes que ha d’afrontar la indústria alimentària.

Aquest mes de setembre comença a Olot un nou curs acadèmic amb la sisena promoció de futurs tècnics superiors de processos i qualitat en la indústria alimentària. Gràcies al model 100% dual que imparteix la Fundació KREAS, tots els alumnes que participen en el curs tenen garantits durant 2 anys l’aprenentatge teòric a l’aula amb l’aprenentatge pràctic i de treball efectiu a l’empresa. A través del contracte de formació i aprenentatge, l’estudiant combina la formació a l’aula amb el treball remunerat en una empresa del sector alimentari. Aquest sistema repercuteix directament en l’alt nivell d’inserció laboral una vegada acabats els estudis. De les quatre promocions que ja han finalitzat la formació, un 76% dels alumnes es van incorporar al mercat laboral amb contractes indefinits, ja sigui en la mateixa empresa on havien fet la formació dual com en altres indústries del sector alimentari. La resta es van incorporar al mercat laboral amb contractes temporals (9%) o bé van decidir seguir estudiant i posposar per més endavant l’entrada al mercat laboral (15%).

Aquest curs 2019/20 un total de 36 alumnes, entre primer i segon curs, seguiran un intens programa de formació que inclou un ampli ventall de coneixements des de la tecnologia alimentària fins a la comercialització i logística, passant per altres temes cabdals per la indústria com és el manteniment electromecànic, el control microbiològic i sensorial dels aliments, qualitat i seguretat alimentària, nutrició o innovació.

Com a novetat important d’aquest curs i conscients de les problemàtiques globals que afronta el planeta, la Fundació KREAS ha incorporat un Programa de compromís global dirigit, principalment, als alumnes de cicle superior i que respon als principis fundacionals de l’entitat. Consisteix en escollir, amb caràcter anual, un tema transversal relacionat amb l’àmbit alimentari i que generi preocupació a nivell social amb una doble finalitat. Per una banda, el tema escollit es treballarà a fons des d’un punt de vista acadèmic i des de les diferents unitats formatives que componen el cicle i per altra, vol promoure la presa de consciència, el desenvolupament de valors i la recerca de solucions per part dels alumnes a les situacions plantejades.

Enguany, el tema seleccionat ha estat La problemàtica mediambiental derivada dels residus produïts pels envasos en la indústria alimentaria. Es tracta d’un tema d’interès social creixent, molt sensible, que planteja diferents reptes a tres bandes: indústria, consumidor i administració.

La indústria alimentària necessita els envasos que són fonamentals en tant que permeten transportar els aliments i les begudes de forma segura i protegir-los perquè arribin als consumidors amb la mateixa qualitat i seguretat que tenen a les línies de producció. En els darrers anys hi ha hagut un creixement exponencial de l’ús d’envasos amb el seu conseqüent increment de residus. Un dels reptes de la indústria és justament el de reduir-ne el seu impacte ambiental.

El principal repte del consumidor és el de prendre consciència de la implicació que tenen les decisions de compra respecte a la generació de residus, i contribuir a la reducció d’aquest residus amb el canvi en els hàbits de consum.

I per últim, l’administració que ha de vetllar per la sostenibilitat del medi ambient donant suport a les empreses i contribuint al canvi dels hàbits dels consumidors.

Conscients del repte global que això suposa i de l’aprenentatge que significa pels alumnes, el Programa de compromís global ideat per Kreas desplegarà una sèrie d’activitats que tindran lloc durant el curs i que culminaran amb una exposició final de síntesis. Els alumnes, més enllà d’haver analitzat acadèmicament una problemàtica actual, hauran d’aportar solucions a aspectes concrets amb el fi últim de prendre consciència i comprometre’s com a futurs professionals de l’alimentació que són.

Segons dades d’Ecoembes, la unió Europea consumeix més de 100.000 milions de bosses de plàstic i en el seu conjunt només es recicla un 7%. Gairebé el 40% del plàstic que es fabrica es destina a packaging, entre els quals els de productes alimentaris. A Espanya es reciclen un 8% dels envasos domèstics de plàstic, metall, briks, paper i cartró. I un 7% dels envasos domèstics de vidre.

La Unió Europea en la seva directiva UE 2018/852 estableix la norma comunitària sobre envasos i embalatges amb la que es preveu que al 2030 tots els envasos siguin reciclables o reutilitzables.

Moltes empreses del sector alimentari tenen plena consciència de la problemàtica mediambiental que aquest tema suposa i estan fent accions al respecte. A la Garrotxa hi ha exemples ja en marxa com Noel Alimentaria que durant el passat mes de juny va llençar al mercat un nou envàs amb un 25% menys de plàstic o Embutidos Monter adherit també a l’estratègia d’envasos sostenible per a l’economia circular de l’ONU i actualment explorant noves alternatives d’envasat i reciclant l’excés de bobines i tot aquell material plàstic d’ús industrial que sigui posible o l’empresa Espuña que ha reduït el 70% del plàstic dels seus envasos de pernil salat llescat, entre d’altres.

Info: KREAS

Comparteix-ho amb els teus amics: