La propera matinada s’adoptarà l’horari d’estiu i s’avançarà una hora els rellotges

Comparteix-ho amb els teus amics:

La matinada del proper diumenge, 30 de març, el rellotge s’avançarà una hora a les dues de la matinada, que passaran a ser les tres.

Aquest canvi posa inici al període de set mesos d’horari d’estiu per al 2019, i té per objectiu l’adaptació de l’horari a la llum del dia, de manera que es maximitzi l’aprofitament del Sol com a font lumínica.

El canvi horari s’efectua de manera harmònica al conjunt de la Unió Europea, com a conseqüència de la Directiva 2000/84/CE, i en total l’apliquen una vuitantena de països arreu del món. La mesura té l’origen l’any 1974, quan l’encariment del petroli va generar la necessitat de reduir el consum d’energia.

A dia d’avui, la millora de les tecnologies d’il·luminació, amb solucions més eficients com les llums LED, ha minimitzat l’impacte del canvi d’hora sobre el consum d’energia. En aquest sentit, el Parlament Europeu ha demanat el passat mes de febrer un informe a la Comissió Europea per decidir si el canvi horari ha de continuar els propers anys.

L’energia del Sol, que ha estat la protagonista d’aquesta mesura d’estalvi energètic, es pot utilitzar també per produir energia elèctrica a les llars i a les empreses. Aquest és el motor de la transició cap a un model energètic net i distribuït que ja està en marxa a d’altres països i que Catalunya ja ha començat arran de l’aprovació del Pacte Nacional per a la Transició Energètica i de la Llei del Canvi Climàtic, amb mesures concretes com la promoció de l’autoconsum solar fotovoltaic i l’afavoriment de la mobilitat elèctrica.

Objectiu 2025: Temps per desenvolupar el pacte per a la Reforma Horària

A Catalunya, els horaris estan condicionats per tres realitats: l’actual debat sobre la supressió del canvi d’horari a nivell europeu i l’opció a escollir (horari d’hivern i horari d’estiu); l’elecció del fus horari (l’Estat espanyol es troba dins el fus horari de Berlin quan li pertocaria el de Greenwich); i l’impuls de la reforma horària en relació amb l’organització del temps de la nostra vida quotidiana, d’acord amb el Pacte per a la Reforma Horària, signat el mes de juliol de 2017 pel Govern i 110 entitats representatives del país.

El Govern és conscient que aquestes tres realitats condicionen la nostra vida quotidiana i que les decisions que s’adoptin al respecte tindran conseqüències en la nostra salut, en la gestió del nostre temps, en la possibilitat de conciliar millor la vida laboral, personal i familiar, en les alteracions del son, en el rendiment i en l’aprenentatge dels més joves.

Durant el segon semestre d’aquest any, es preveu que es pugui aprovar i iniciar l’execució del Pla de transició per a la reforma horària, a partir d’una proposta del govern i el treball concertat amb el conjunt dels signataris que formaran la comissió de seguiment del pacte i les taules sectorials permanents oportunes. En els propers anys, més enllà de la decisió que s’acabi adoptant en relació a quin horari unificat ens acabem situant l’any 2021, el principal repte de l’Oficina per a la Reforma Horària és concretar el desenvolupament del pacte per a la Reforma Horària per tal de reorganitzar els horaris i fer-los més racionals, en la línia del conjunt dels països de la Unió Europea.

El Parlament europeu: últim canvi d’hora el 2021

El passat mes d’agost el president de la Comissió Europea, Jean–Claude Juncker, anunciava la voluntat d’iniciar el procés per tal de suprimir el canvi horari al conjunt de la Unió Europea, després de valorar els resultats d’una enquesta pública realitzada als 28 estats membres entre els dies 4 de juliol i 16 d’agost del 2018. En aquesta enquesta -van votar electrònicament 6,6 milions de persones- es va constatar que els ciutadans dels estats membres de la Unió Europea estan d’acord a trencar amb la dinàmica d’anar canviant els horaris entre altres raons, pels efectes negatius que aquest canvi suposa per a la seva salut, l’increment d’accidents de trànsit i l’escassa entitat de l’estalvi energètic que genera.

El Parlament Europeu va aprovar dimarts passat, per 410 vots a favor, 192 en contra i 51 abstencions, que l’últim canvi horari sigui al mes de març de 2021, data en què tindria lloc l’últim canvi d’hora obligatori per als Estats membres que vulguin mantenir l’horari d’estiu; o per contra a aquells Estats que prefereixin quedar-se en l’horari d’hivern haurien de tornar a canviar l’hora a l’octubre de 2021.

El canvi d’hora, d’hivern i estiu, és una mesura que es va posar en marxa durant la crisi del petroli de l’any 1974, amb l’objectiu de reduir el consum d’energia associat a la il·luminació artificial. La millora de les tecnologies d’il·luminació, amb solucions més eficients com les llums LED, ha minimitzat l’impacte del canvi d’hora sobre el consum d’energia.

Comparteix-ho amb els teus amics: