La pensió mitjana a Catalunya se situa en els 925,28 €, un 2% més que fa un any

Comparteix-ho amb els teus amics:

Les prestacions per jubilació són de 1.044,93 euros de mitjana per persona

ACN Barcelona .- L’import mitjà de les pensions a Catalunya s’ha situat al desembre en els 925,28 euros, un 2% més que el mateix mes de l’any passat, segons el Ministeri de Treball i Seguretat Social. En total, s’han pagat 1.677.941 pensions, un 0,9% més que el desembre del 2014, que suposen el 17,9% de tot l’Estat. La majoria -1.066.958- corresponen a prestacions per jubilació, amb un import mitjà de 1.044,93 euros; mentre que 395.327 són per viduïtat (637,89 euros); 165.888 per incapacitat permanent (1.004,34 euros); 48.223 d’orfandat (369,7 euros); i 1.410 per favor de familiars (542,69 euros). L’Estat ha destinat 8.360 milions a pensions contributives i l’import mitjà ha estat de 893,13 euros, un 1,9% més.

Per demarcacions, l’import mitjà a Barcelona, on s’han pagat 1.265.707 pensions, ha estat de 958,62 euros. A Girona, on s’han abonat 153.247 pensions, de mitjana han estat de 811,28 euros per persona. A Lleida, amb 97.245 pensions, la mitjana ha estat de 777,05 euros. A Tarragona (161.742 pensions), l’import per persona s’ha situat en els 861,54 euros.

Pel que fa a les prestacions per jubilació, la mitjana ha estat de 1.081,30 euros a Barcelona; 917,74 a Girona; 879,85 a Lleida; i 975,74 a Tarragona. La mitjana estatal de prestacions per jubilació és de 1.029,53 euros.