La Plataforma Olot es mou, et convida a signar un manifest per demanar “una mobilitat saludable, segura i sostenible”

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Plataforma Olot es mou, et convida a signar un manifest per demanar “una mobilitat saludable, segura i sostenible”

MANIFEST

La crisi del coronavirus ha accelerat el replantejament de l’urbanisme i la gestió de l’espai públic de les ciutats d’arreu del món. En concret, s’ha accentuat la necessitat de fer que les ciutats garanteixin més espai a les persones i als models de transport sostenibles, saludables, silenciosos i no contaminants. 

Olot és una ciutat que de punta a punta fa menys de 5km. Això vol dir que es podria dissenyar la mobilitat perquè la majoria de desplaçaments es poguessin fer a peu, amb bicicleta o transport públic en menys de 10 minuts, fent-la una ciutat puntera en qualitat de vida.

Per això, demanem a l’Ajuntament d’Olot que:

  1. Ampliï i millori a curt termini l’espai per a vianants de la ciutat. Cal ampliar la zona pacificada de trànsit del centre i ampliar les voreres dels carrers on clarament és impossible caminar de forma segura i comfortable. Si cal, com moltes ciutats, amb mesures tàctiques, i més endavant, definitives.
  2. Millori les condicions de seguretat, generant més espais perquè els nens, les persones grans i les persones amb mobilitat reduïda puguin fer ús de l’espai públic i desplaçar-se de manera autònoma i en condicions de seguretat.
  3. Ampliï i millori els carrils de bici de la ciutat de forma que es creï una veritable xarxa ciclable que permeti els desplaçaments de forma segura. Actualment només són carrils inconnexes, que no generen cap infraestructura coherent i no incentiven l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport ni de lleure.
  4. Augmenti els espais d’aparcament de bicicletes arreu de la ciutat, especialment a prop dels equipaments de gran concurrència com escoles o espais comercials i de lleure.
  5. Acceleri i concreti el més aviat possible l’enunciat Pla Olot Pedala. Cal planificar accions de millora a curt, mig i llarg termini, però sobretot no caure en la paràlisi per l’anàlisi. Ciutats d’arreu del món, de tots els tamanys i característiques ja han fet canvis substancials en el seu urbanisme per tal de millorar la vida dels seus ciutadans.

Signar manifest aquí

Comparteix-ho amb els teus amics: