La unitat GRAE d’Olot que dóna cobertura als rescats de muntanya estarà sota mínims avui per falta de personal