La vall d’en Bas aprova un pressupost que aposta per fer més agradable el dia a dia de la gent del municipi

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Ajuntament de la Vall d’en Bas va aprovar inicialment, el passat 14 de desembre, els pressupostos municipals de l’any 2016, per un import de 3.446.996,92 €.

L’alcalde del municipi, Lluís Amat Batalla, comenta que el pressupost està pensat per a les persones i pel seu benestar diari, i es caracteritza per integrar petites obres i inversions arreu del municipi, perquè, a dia d’avui, és el que la gent ha manifestat que necessita.

En les reunions amb entitats i veïns produïdes aquests últims mesos, l’equip de govern ha recollit les demandes dels pobles, i les ha incorporat en el pressupost. Amat considera que, amb aquests pressupostos, “es reitera el compromís que vam agafar des del primer dia, de governar per a la gent i amb la gent, informant-los, escoltant-los i estant al seu costat. Per això els pressupostos preveuen la creació de partides destinades a locals socials, comunicació, cultura, participació i educació. També hem incrementat les partides de transferència corrents a entitats del municipi (associacions de veïns, comissions de festes, entitats culturals, etc.) per donar-los suport en la seva valuosa tasca de cohesió social i defensa del territori”

A nivell d’inversions, l’Ajuntament té previst destinar-hi un total de 988.407,53 € durant l’any 2016.Entre els projectes destacats hi figuren un pont al bicicarril de les Olletes, la construcció de zones per contenidors, l’obertura i arranjaments de camins rurals i l’adequació dels locals socials. Finalment, es destaca l’inici de l’arranjament de la carretera Parcel·lària, al tram de La Pinya – Veïnat Nou.

A nivell econòmic i tècnic, el pressupost previst per l’exercici 2016 compleix amb l’objectiu d’estabilitat pressupostària. No està previst la contractació de cap operació de crèdit en l’exercici 2016 i, tot i això, hi ha increment de l’1,69 % de l’estalvi net.