La Vall d’en Bas ha reduït la fracció resta més d’un 16% amb la nova distribució de contenidors

Comparteix-ho amb els teus amics:

Això suposa 130.000 quilos menys de residus dipositats a l’abocador

A l’octubre del 2016 es va instaurar la nova distribució de contenidors a la Vall d’en Bas i es van iniciar diverses campanyes de conscienciació ciutadana a través d’un agent cívic. Des de llavors les dades de reciclatge al municipi han augmentat significativament en totes les fraccions, de manera que la resta es redueix. La fracció que més augmenta és la d’envasos. Des de la posada en marxa de la nova distribució de contenidors, entre l’octubre del 2016 i el juny del 2017, la recollida de deixalles d’aquest tipus ha augmentat més d’un 71% respecte el mateix període de l’any anterior. Es van recollir 21.917 quilos més d’envasos. Pel que fa al vidre, l’augment és del 23.48%, amb gairebé 14.000 kg més recollits. El paper i la matèria orgànica són les fraccions que han augmentat més lleugerament amb un 17 i un 12% respectivament.

Aquesta millora en el reciclatge genera, conseqüentment, una reducció considerable de la fracció resta. En els primers 9 mesos s’ha reduït més d’un 16% i, respecte el mateix període de l’any passat, s’ha dipositat 130.000 quilos menys de residus a l’abocador.

Les bones dades de reciclatge a la Vall d’en Bas es deuen a l’esforç de ciutadans i consistori i al canvi d’hàbits dels veïns i veïnes del municipi. Tot i així cal seguir millorant la selecció, ja que encara es detecten residus impropis en algunes de les fraccions. El canvi en la distribució de contenidors l’ha dut a terme a tota la Garrotxa el SIGMA. A la Vall d’en Bas ha consistit en la retirada dels contenidors de rebuig que hi havia dispersos per tot el territori i la creació d’àrees de reciclatge completes, amb contenidors de totes les fraccions, i àrees de reciclatge de proximitat amb recipients de matèria orgànica, envasos i rebuig. Això suposa que en molts casos els veïns han de desplaçar-se una distància major per dipositar els residus però troben concentrats els contenidors per fraccions, facilitant el reciclatge.

L’objectiu de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas és seguir millorant les dades de reciclatge, amb la vista posada a l’horitzó 2020, per tal de evitar pujar la taxa d’escombraries a la vegada que es treballa en bé del medi ambient. Al juny del 2017 el percentatge de reciclatge a la Vall d’en Bas és situa per sobre el 38%, gairebé 10 punts més que al juny de l’any passat. Tot i així cal seguir treballant per assolir els objectius que marca la Llei de Residus per al 2020.

Info i foto: Vall d’en Bas