L’Ajuntament d’Argelaguer completa la renovació de les lluminàries dels nuclis urbans

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquestes darreres setmanes s’han efectuat millores en els quadres de l’enllumenat de sector est del nucli d’Argelaguer que compren els carrers Perers, Om, de la Roda, plaça Generalitat, Til·lers i de la Plaça.

L’Ajuntament d’Argelaguer va començar des del primer dia a posar en pràctica les accions proposades al PAES (Pla d’acció per a l’energia sostenible), que permetrà arribar a l’objectiu de reduir un 20% les emissions de CO2 l’any 2020.

Aquestes actuacions donen continuïtat a les accions que ja es van fer en anys anteriors com la reducció de consum en altres punts de l’enllumenat públic, la fotovoltaica d’autoconsum a l’edifici de l’ajuntament, o un sistema solar tèrmic al camp de futbol, amb estalvis tant de consum energètic com econòmic.

Amb aquesta renovació de les lluminàries es completa el canvi de tecnologia de VMCC/VSAP a LED als punts de llum dels nuclis urbans d’Argelaguer que són de titularitat municipal. Les actuacions han consistit en la substitució de 48 lluminàries existents, moltes en mal estat i amb un rendiment i una eficiència molt dolenta. Totes les lluminàries instal•lades són de tipus LED amb reducció de nivell durant la nit.

Aquesta actuació suposarà un estalvi anual de 11.922 kWh, que representa deixar d’emetre 1,39 tn de CO2 i també un estalvi econòmic de 1.192€. Aquesta intervenció ha tingut un cost 16.666,13€.

La Diputació de Girona ha subvencionat aquestes actuacions dins del programa Del Pla a l’acció –L3 d’eficiència energètica, per lluitar contra el canvi climàtic de les anualitats 2018 i 2019 amb un 75% d’aquest import.

Info: Ajunt Argelaguer