L’Ajuntament de Banyoles ha previst destinar 30.500 euros al suport a la dinamització comercial i la millora d’establiments

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Ajuntament de Banyoles ha obert la convocatòria de subvencions a empreses de la ciutat amb la finalitat de millorar i modernitzar els establiments turístics i comercials.

Els beneficiaris són persones físiques i jurídiques, titulars d’establiments comercials i establiments turístics ubicats a qualsevol barri de Banyoles, que acreditin, en cas d’establiments comercials, que el local no supera els 200 m2 de superfície de venda. La localització de l’establiment comercial haurà de ser en planta baixa (o planta baixa i entresol, sempre que ambdues estiguin connectades i destinades a ús comercial).

Les actuacions subvencionables són les que s’especifiquen a continuació:

  • Millora de la imatge exterior dels establiments turístics i comercials. Retolació exterior
  • Millora de la imatge interior dels establiments turístics i comercials quan la reforma sigui integral
  • Preservació dels comerços emblemàtics i restauració d’establiments històrics de la ciutat (de més de 50 anys d’antiguitat històrica)
  • Millora de la gestió comercial i turística. Projectes d’incorporació de tecnologies de la informació per innovar en els processos de negoci
  • Adaptació dels establiments per al turisme familiar d’acord amb els requisits obligatoris de l’Agència Catalana de Turisme

Els establiments interessats podran demanar ajudes per valor de fins a un 50% del total del cost subvencionable de l’actuació i fins un màxim de 2.000€ per establiment. La inversió mínima subvencionable haurà de ser de 1.000€.

les empreses, tenen de termini fins el dia 28 d’agost per a presentar els seus projectes. L’Ajuntament de Banyoles té un pressupost de 12.000€ per aquest concepte.

Subvencions de dinamització comercial i turística

En aquest sentit, l’Ajuntament també ha obert la convocatòria de subvencions per projectes o activitats de dinamització comercial i turística. Els beneficiaris són entitats sense afany de lucre vinculades al sector comercial i/o turístic local que organitzin accions pel que fa a l’àmbit de comerç que tinguin per objectiu augmentar la concurrència de la zona comercial urbana i que incideixin directament en la dinamització dels eixos comercials i pel que fa a l’àmbit de turisme dirigides a l’atracció de visitants i la difusió exterior del patrimoni arquitectònic, cultural, gastronòmic o lúdic de la ciutat. Han d’estar implantades a Banyoles i en actiu, sempre que estiguin degudament inscrites al Registre Municipal d’Entitats, i tinguin entre les seves finalitats l’objecte de la present convocatòria.

Les activitats que es consideraran subvencionables seran aquells programes, actuacions o projectes dirigits a dinamitzar l’activitat econòmica tant a nivell comercial com turístic del municipi de Banyoles.

Només es podrà concedir una subvenció de cada àmbit o objectiu estratègic per sol·licitant i es tindran en compte, també, les disponibilitats pressupostàries de l’Ajuntament, així com el nombre de sol·licituds rebudes.

El termini màxim de presentació de projectes finalitzarà el dilluns 28 d’agost. L’Ajuntament de Banyoles té un pressupost de 18.500 € per aquesta subvenció.

Foto: Ajuntament de Banyoles