L’Ajuntament de La Vall d’en Bas fa aclariments amb relació a les darreres declaracions sobre les variants de La Vall d’en Bas i d’Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Comunicat institucional de l’Ajuntament de La Vall d’en Bas en relació a les darreres declaracions sobre les variants de La Vall d’en Bas i d’Olot

En motiu de l’exposició pública de l’Estudi Informatiu (EI) i de l’Estudi d’Impacte Ambiental (EIA) de la variant d’Olot, en els darrers dies s’han difós una sèrie de declaracions de representants polítics i institucionals que mereixen ser contrastades i per això avui fem aquesta declaració, en defensa de la veritat, dels interessos dels nostres veïns i veïnes i del respecte a l’autonomia del nostre municipi

Per això volem expressar:

  • En primer lloc, que comprenem la necessitat d’Olot per poder disposar de la variant. Des de la Vall d’en Bas entenem els problemes que genera a les veïnes i veïns que suporten el pas diari de vehicles, sobretot de camions. Aquesta comprensió, però, no significa que acceptem de cap manera que no s’assumeixin responsabilitats i que es busquin culpables en els pobles del costat.
  • En segon lloc, que en cap cas l’alentiment del procés de la variant d’Olot és culpa de la Vall d’en Bas i del seu Ajuntament que ha fet la feina que li corresponia en el procés de la variant de Les Preses – Vall d’en Bas malgrat que, com hem dit sempre que se’ns ha preguntat, aquesta obra ni li agrada, ni la reclama, i això és el que hem dit, sempre, a tots els veïns i veïnes de la Vall.

Malgrat això, per responsabilitat institucional, hem treballat per influir tant com ens ha estat possible perquè el pas per la Vall provoqui el menor impacte ambiental i les mínimes molèsties possibles als veïns i veïnes i vetllarem perquè el projecte constructiu respecti els acords presos en el sí de la Comissió municipal de seguiment de la variant, que vam crear amb el suport unànime de les forces polítiques representades en el ple.

  • En tercer lloc, volem fer explícit el que es diu a la mateixa memòria de l’Estudi Informatiu de la variant d’Olot, recentment sotmesa a exposició pública, en el sentit que la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) del projecte de variant d’Olot ja ha caducat i que caldrà iniciar de bell nou el corresponent procediment per tot el traçat de la variant, que pot durar encara uns quants mesos.

Això desmenteix l’afirmació que s’ha dit i repetit que una part de la variant d’Olot ja es podria construir, concretament el tram dels túnels de la Serra de la Pinya i el pas pel Pla de Sant Andreu perquè ja es té redactat el projecte constructiu.

Governar implica assumir responsabilitats, parlar i escoltar perquè la resolució dels problemes sigui real. Per això ens sorprèn que els responsables polítics de l’Ajuntament d’Olot demanin construir la seva variant independentment de la resta del traçat pendent. Això faria que tots els cotxes que utilitzarien la variant d’Olot passarien tant sí com no per la travessera de les Preses agreujant encara més la problemàtica actual dels seus veïns i veïnes.

Però encara hi ha un altre fet que considerem més greu i que representaria l’incompliment dels acords i pactes als quals s’havia arribat.

En el seu moment, el maig de 2016, els alcaldes d’Olot, les Preses i la Vall d’en Bas, amb l’aleshores Secretari d’Infraestructures i Mobilitat, van acordar en relació a les dues variants que es construirien simultàniament.

Un acord que, de manera unànime, va subscriure el Consell d’Alcaldes aquell mateix any. Entre els 7 punts de l’acord, que segueix vigent, es subscriu:

  1. Instar al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya perquè acabi els processos i els tràmits necessaris perquè sigui possible executar les obres de construcció de la nova carretera i es consideri com una unitat de conjunt el seu traçat, des de l’enllaç de l’A-26 amb la N-260, a l’entrada al terme municipal d’Olot, fins a la seva connexió amb l’actual carretera C-37, a la rotonda del polígon de la Serra, dins el terme municipal de la Vall d’en Bas.

La consideració de la nova carretera com a una unitat de conjunt té el ple suport dels municipis implicats en el projecte, que reclamen, això sí, que el Departament defineixi de forma consensuada amb els ajuntaments implicats el traçat de la variant de la Vall d’en Bas i Les Preses que conforma una part substancial de la nova carretera.

  1. Instar a la Generalitat, perquè el traçat de la variant de la Vall d’en Bas i Les Preses sigui el que menys afecti els valors naturals, paisatgístics, mediambientals i agraris del territori que haurà de travessar, tot mantenint el seu punt d’inici a l’actual rotonda entre les carreteres C-37 i C-63 i amb una secció d’un únic carril de circulació en cada sentit. Així mateix, en atenció al caràcter de la nova carretera, caldria mantenir les actuals limitacions al trànsit de pas de camions.
  1. Instar a la Generalitat perquè intensifiqui els estudis tècnics necessaris per a la solució definitiva del tram Vall d’en Bas – les Preses “variant de les Preses”, amb l’objectiu que aquest projecte i el d’Olot tinguin una finalització i posada en servei en les mateixes dates. En cas contrari, incrementaria, de forma més preocupant encara, el volum de circulació i seguretat en el tram que afecta especialment a la travessera Les Preses – Vall d’en Bas.

I encara hem de lamentar que des de l’Ajuntament d’Olot es presentés una al·legació a l’Estudi Informatiu de la variant de les Preses- La Vall d’en Bas mitjançant la qual es plantejava a la Direcció General, on havia d’anar situat l’enllaç nord d’aquesta variant (l’enllaç de Codella, tal i com se’l coneix). Tot i haver repetit que no incidirà en obres que es fessin a termes municipals que no fossin el seu, proposava traslladar aquest enllaç en una zona ja de la Vall d’en Bas.

Per això, considerem absolutament inadmissible que, segons s’ha dit als mitjans de comunicació,  ara es torni a fer el mateix amb l’al·legació que s’ha presentat recentment en el procés de la variant d’Olot on demana que es modifiqui el punt d’inici del projecte i que aquest es traslladi a la connexió amb la C-152. De nou doncs, una intromissió sobre allò  què correspon als municipis veïns,  sense diàleg previ i oblidant compromisos i consensos adquirits.

Per aquest motiu, constatem i lamentem des de la decepció més profunda, que aquest consens difícil, que és el que hauria de fer possible l’execució d’una carretera respectuosa amb tots els valors esmentats, es pugui trencar per accions com les que volem denunciar públicament.

Info: Ajunt. Vall d’en Bas

Comparteix-ho amb els teus amics: