L’Ajuntament de Les Preses decideix allargar el tancament perimetral del municipi per evitar botellots, de manera indefinida fins a nou avís

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’alcalde de les Preses ha publicat un Ban d’alcaldia on explica que de moment i de manera indefinida fins nou avís, es tancaran tots els accessos a les Preses per evitar els botellots. Llegeix el Ban d’alcaldia.

Pere Vila Frigola – Amb motiu dels botellots haguts darrerament al polígon industrial de les Preses i amb l’ objecte d’evitar que es repeteixin en el futur, l’equip de govem, encapçalat per mi mateix, hem pres la decisió de delimitar amb tanques el poligon per evitar l’entrada de persones que s’hi desplacen amb l’única intenció de participar en aquestes activitats incíviques que produeixen molèsties als veïns, danys en els béns, i greus perjudicis econòmics a les activitats industrials alli existents.

D’aquesta manera en endavant i fins a nou avís al poligon només es permetrà l’accés als veïns, i a les persones i els vehicles que per motius laborals hagin d’accedir-hi. Excepcionalment, durant les festes majors (del 8 al 12 d’octubre), també s’hi permetrà l’accés a les persones que disposin d’una entrada per accedir a algun dels espectacles que es faran a l’envelat que s’hi muntara

L’objecte d’aquest ban no és altra que recordar les normes juridiques en vigor i les conseqüències que es poden derivar del seu incompliment. En aquest sentit recordar a tothom que d’acord amb la Llei Orgànica 4/2015, de 30 de març, de protecció de la seguretat ciutadana, constitueix infracció sancionable amb multa de fins a 600 euros.
La celebració de reunions en llocs de trànsit públic o de manifestacions. incomplint el que preceptuen els articles 4.2. 8. 9. 10 i 11 de la Llei Orgànica 9/1983, de 15 de juliol, essent-ne responsables els organitzadors o promotors.

L’ocupació de la via pública amb infracció del que disposa la Llei o contra la decisió adoptada en aplicació d’aquella per l’autoritat competent.

Els danys o el deslluiment de béns mobles o immobles d’ús o servei públic, aixi com de béns mobles o immobles privats a la via pública, quan no constitueixin infracció penal.

La remoció de tanques, vorades o altres elements fixos o mòbils col·locats per les Forces i Cossos de Seguretat per delimitar perímetres de seguretat, fins i tot amb caràcter preventiu, quan no constitueixi infracció greu.

El consum de begudes alcohòliques en llocs, vies, establiments o transports públics quan pertorbi greument la tranquillitat ciutadana.

Pere Vila Frigola
Alcalde de les Preses

Comparteix-ho amb els teus amics: