L’Ajuntament de Roses posa a l’abast de la ciutadania el Portal de la Transparència

Comparteix-ho amb els teus amics:

El nou portal, al qual s’hi accedeix a través de la pàgina oficial de l’Ajuntament (www.roses.cat), on s’ha habilitat un banner destacat per facilitar la seva localització i ràpid accés, posa a disposició dels ciutadans tota la informació sobre l’activitat municipal, estructurant-la a través de tres grans blocs: Transparència, Dades Obertes i Participació.

roses trasnparencia

L’apartat Transparència és on el ciutadà pot trobar tot el gruix informatiu dividit en seccions: per temàtiques: (informació sobre càrrecs electes, de confiança i personal de la corporació; eines i serveis d’atenció al ciutadà; informació econòmica amb tota la informació referent al pressupost municipal i dels organismes descentralitzats, comptes anuals, modificacions pressupostàries, deute municipal, subvencions concedides,…); contractació municipal; ordenació urbanística i projectes; actes dels òrgans col·legiats; etc.

Un altre bloc de la web el conforma el denominat “Dades Obertes”, que ben aviat posarà a disposició de l’usuari tota aquesta informació en format “open data”, permetent així que qualsevol que ho desitgi pugui exportar tota aquesta informació o fer servir informació estadística i detallada referent a la vila i a l’administració.

Per últim, l’apartat Participació ofereix les vies per permetre la ciutadania presentar les seves propostes, reclamacions, etc, basant-se en la idea que un govern obert és un govern basa en la col·laboració i la participació de tothom.

El projecte s’insereix en una nova cultura de la transparència i d’accés obert al coneixement i a la informació, que estan generant un nou model de relació, participació i col·laboració. En aquesta línia, el Portal s’ha concebut com un projecte que evolucionarà, especialment en l’àmbit de dades en format obert, i creixerà amb la implicació de tot el consistori, on tots els departaments estan inclosos en el projecte, essent responsables de la introducció i actualització continuada de les dades que els corresponen.

L’Ajuntament s’anticipa als terminis legals establerts

El desembre de 2013 les Corts Generals van aprovar la Llei 19/2013 de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Al seu torn, un any més tard, el Parlament de Catalunya aprovà la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Aquestes normes tenen per finalitat promoure la transparència de l’activitat pública i el compliment de les obligacions de publicitat,

Tot i que segons la legislació referida, les administracions han de posar en funcionament els seus portals abans dels mesos de juliol (Catalunya) i desembre (Llei de Transparència de l’Estat), l’Ajuntament de Roses s’avança a aquests terminis per facilitar el dret dels ciutadans a accedir a la informació pública i per garantir l’observació de les disposicions de bon govern.

Autoavaluació contínua

Un altre dels apartats del portal permet avaluar el grau de compliment i dades incloses dins el portal, a través dels indicadors ITA (Transparency International España) i Infoparticipa, posant a disposició de l’usuari els resultats de la gestió pública del municipi.

Accediu al Portal de la Transparència a través del següent enllaç.

Ajuntament de Roses

Comparteix-ho amb els teus amics: