L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts contractarà un Agent Cívic per garantir la convivència

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Ajuntament de Sant Joan les Fonts contractarà un Agent Cívic per garantir la convivència

Donat l’èxit que ha tingut el vigilant que es va incorporar per aquest estiu, reduint notablement les actuacions incíviques d’algunes persones, l’Ajuntament ha convocat la plaça de Vigilant – Agent Cívic de forma interina que està encara en procés de selecció.

Les funcions bàsiques d’aquesta figura son les següent:

a) Custodiar i vigilar els béns, serveis, instal·lacions i dependències municipals.

b) Ordenar i regular el trànsit dins el nucli urbà, d’acord amb les normes de circulació.

c) Participar en les tasques d’auxili al ciutadà i de protecció civil en general.

d) Vetllar pel comportament cívic de la ciutadania en actes públics i comportaments individuals.

e) Vetllar pel compliment de les ordenances i disposicions municipals, especial amb en les relatives a tinença i protecció d’animals, d’aparcament i convivència i via pública.