L’Ajuntament d’Olot demana a la ciutadania avançar el pagament dels tributs per ajudar a fer front a la COVID-19

Comparteix-ho amb els teus amics:

La Taula de Treball de Grups demana la col·laboració a les famílies que, donada la seva situació econòmica, puguin avançar el pagament dels tributs

Arran de l’estat d’alarma i els efectes socials i econòmics derivats de la COVID-19, l’Ajuntament d’Olot ha aprovat una cinquantena d’accions per mitigar i combatre els efectes socials i econòmics del coronavirus. Ha estat en el marc de la Taula de Treball de Grups Municipals en la que, entre altres mesures, s’ha acordat l’aprovació d’un nou calendari del contribuent i donar el màxim de facilitats als ciutadans més vulnerables o que han patit amb més duresa els efectes socials i econòmics de la pandèmia.

Una altra de les iniciatives ha estat demanar l’avançament del 100% del rebut de l’IBI a aquelles famílies, la situació i circumstàncies econòmiques de les quals, els permet efectuar-ne el pagament. Les persones que vulguin satisfer en un únic termini a 31 de maig el rebut de l’IBI, cal que enviï un correu electrònic a mesurescovid@olot.cat indicant les dades següent: nom i cognom, NIF i l’adreça del rebut a pagar.

La Taula de Treball de Grups Municipals continua treballant en noves mesures per tal de donar resposta a les necessitats detectades des de l’inici de l’estat d’alarma. La possibilitat d’avançar el pagament dels impostos és una mesura que respon a l’excepcionalitat del moment i a la voluntat d’impulsar noves iniciatives que contribueixin a mitigar les conseqüències socials i econòmiques d’aquesta pandèmia a la ciutat.

Info: Ajunt. Olot