L’Ajuntament d’Olot instal·la un cop més una parada informativa sobre el mosquit tigre a la ciutat

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’acció s’emmarca en la campanya de prevenció del mosquit tigre a la ciutat i permet lliurar informació i resoldre dubtes sobre els hàbits i característiques d’aquesta espècie.

L’Ajuntament d’Olot, gràcies al Dipsalut, ha instal·lat un cop més una parada informativa sobre el mosquit tigre a la ciutat. Coincidint amb la celebració del mercat setmanal, tècnics del Servei de Control de Mosquits del Programa Tigre s’han desplaçat fins davant de l’església de Sant Esteve per sensibilitzar, informar i detallar les característiques i mesures que es poden aplicar per evitar la proliferació del mosquit tigre a casa i, en general, arreu del municipi.

El mosquit tigre és una espècie invasora que causa molèsties a la població degut a les seves picades i que, a més, pot ser agent transmissor d’algunes malalties. La seva incidència depèn de la presència d’aigua, ja que pon els ous en recipients que contenen aigua i on les seves larves poden créixer. Si bé el mosquit tigre comença a estar actiu a partir del mes de maig, a mesura que avança l’estiu augmenta la població d’aquest insecte, essent els mesos d’agost i setembre quan més molèsties pot causar.

En aquest sentit, les pluges d’aquests últims dies han deixat registres importants arreu de les comarques gironines i, si no s’actua, en poc més d’una setmana es pot produir una gran emergència en aquest àmbit. Per això, és imprescindible buidar i capgirar tots els objectes que hagin quedat plens d’aigua a qualsevol espai i, en el cas de disposar de sistema de recollida d’aigües pluvials, és necessari evitar l’entrada de mosquits tapant hermèticament i cobrint-los amb tela mosquitera.

A través d’aquesta tipologia d’accions informatives, l’Ajuntament d’Olot donant continuïtat a les actuacions dels anys anteriors, a través de les quals aplica tractaments biològics als embornals i altres punts d’acumulació d’aigua dels espais públics de la ciutat. A més, per poder ensenyar de forma directa als més menuts, els tècnics s’encarreguen de lliurar-los un conjunt de material per agafar mostres i poder-les analitzar, posteriorment.

Els ciutadans també tenen un paper molt important en evitar la proliferació del mosquit tigre, ja que es calcula que entre el 80 i 90% d’espais on l’insecte pot criar són privats. Per aquest motiu és molt important que cada persona es responsabilitzi d’evitar que el mosquit criï a casa seva.

En el cas concret d’Olot, també es disposa d’una important presència d’horts. Els bidons de recollida d’aigua de pluja, pots, galledes i altres estris són llocs potencials on es pot acumular aigua que permeten la cria al mosquit i d’aquí la importància de buidar-los i controlar-los. L’Ajuntament d’Olot pot facilitar gratuïtament tela mosquitera per a tapar els bidons i altres recipients que contenen aigua. En cas d’estar-hi interessat o interessada, només és necessari anar-les a recollir al Consorci SIGMA (Ctra. Riudaura 94; en horari de 8 a 15 h).

Info: Ajunt. Olot