L’Ajuntament de les Preses torna a cedir llenya obtinguda de Xenacs pels veïns i veïnes de les Preses

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Ajuntament de les Preses torna a cedir llenya obtinguda de Xenacs pels veïns i veïnes del municipi

Enguany s’han seguit realitzant treballs forestals a la forest de Murrià coneguda per tots com la muntanya de Xenacs. Han consistit en una aclarida silvícola de millora i una estassada del sotabosc a la zona pròxima del mirador de Puig Rodó. A més a més d’aquests treballs de millora també s’està realitzant una estassada a càrrec de la Fundació de la Fageda amb la col·laboració del Parc Natural de la zona volcànica de la Garrotxa, prèvia a la reforestació de tota la zona d’ arreu de Pi Radiata. És una zona aproximada d’unes tres hectàrees. El que es pretén és fer una substitució d’una espècie al·lòctona, com el Pi Radiata per especies pròpies de la zona com alzines i cirerers per recuperar  la vegetació autòctona de la zona.

L’objectiu dels treballs silvícoles és la millora de l’entorn forestal de l’àrea recreativa, disminuint la quantitat de sotabosc present i reduint la competència entre els arbres millorant així l’estructura general del bosc i la vitalitat dels arbres que es queden i fent-los més resistents a les possibles pertorbacions naturals com incendis, ventades, nevades. Tot això, s’ha treballat d’acord amb els criteris de conservació indicats pel Parc Natural de la Zona volcànica de la Garrotxa.

Aquest objectiu de retruc porta tot un seguit de beneficis com: millorar la qualitat del paisatge de l’espai en general, obtenir productes naturals, incrementar la fixació de CO2 del bosc i la utilització de combustibles verds (llenya) que contribueixen a la disminució de les emissions de CO2 a l’atmosfera provinents de combustibles fòssils, entre d’altres.

Els treballs de millora s’han subvencionat amb les ajudes de la convocatòria de Gestió Forestal Sostenible del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

Com l’any passat que va tenir molt èxit s’ha tornat a demanar als veïns i veïnes que volguessin podien sol·licitar recollir la  llenya. En aquesta convocatòria han demanat llenya setanta-quatre veïns, i no hi ha hagut llenya per a tothom, els criteris principals que s’han  seguit per donar aquesta llenya de forma gratuïta ha estat per a les famílies en més necessitat i tot seguit per a gent gran.

La recollida de la llenya es farà aquest dissabte vinent al matí a la zona industrial de les Preses, seguint les normes de seguretat i higiene Covid-19.  Els veïns i veïnes adquireixen la llenya de manera gratuïta. En aquesta ocasió s’han fet uns quaranta – vuit pilons de llenya, uns 45 -50 socs a cada piló.

Info: Ajunt. Les Preses