L’endeutament de l’Ajuntament de l’Escala s’ha reduit cinc milions en vuit anys

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Ajuntament de l’Escala ha tancat l’any 2014 amb un romanent de tresoreria positiu (superàvit) de 1.243.813,04 euros. Un any més, s’ha continuat reduint la ràtio d’endeutament municipal, que ha baixat al 38,62%, mentre que el 2006 havia arribat a ser del 84,8%.

“Els darrers anys s’ha fet un important esforç de contenció de la despesa corrent i hem apostat per sanejar les arques municipals, fent-ho compatible amb mantenir la capacitat inversora i congelar els impostos en cinc dels sis últims exercicis”, remarca l’alcalde de l’Escala, Estanislau Puig.

Els darrers anys no s’ha recorregut al crèdit per finançar les actuacions municipals, sinó a recursos propis i a la gestió de subvencions. Això ha permès tancar el 2014 amb només 7,18 milions d’endeutament municipal, cinc milions menys que vuit anys enrere.

Aquests 2014 s’han recaptat un total de 336.111 euros més del previst en concepte de plusvàlues i de 116.194 en concepte de permisos d’obres, cosa que confirma una lleugera tendència de milloria en el sector de la construcció.

També ha baixat considerablement la despesa financera. En aquest sentit, s’ha passat d’una previsió de 262.000 euros, a una despesa real de 140.000.

D’altra banda, en el moment de tancar l’any, l’Ajuntament de l’Escala tenia pendent de cobrament de la Generalitat uns 800.000 euros per diverses actuacions ja executades i per les quals el consistori ha avançat la inversió.

Pagament a proveïdors

Un altre aspecte en què s’ha millorat és en la reducció dels terminis de pagament a proveïdors, situats a finals d’any en una mitjana de 23 dies des de l’aprovació de la factura corresponent, sensiblement per sota els límits que marca la nova legislació estatal.

Ajuntament de l’Escala