L’Entesa de la Garrotxa pel Debat Constituent comença a caminar

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’Entesa de la Garrotxa pel Debat Constituent comença a caminar

El passat 2 d’octubre de 2019, Olot va acollir la presentació de l’Entesa de la Garrotxa pel Debat Constituent, en un acte que va comptar amb la presència Lluís Llach, membre de la Coordinadora Nacional d’Enteses. A partir d’ara, l’Entesa de la Garrotxa comença a caminar, amb l’objectiu de promoure i dinamitzar, com la resta d’enteses territorials, debats ciutadans per establir les bases constitucionals del futur polític de Catalunya.

El Debat Constituent (www.debatconstituent.cat) s’articularà a través d’un procés transversal, inclusiu, plural i obert a tothom, al qual es podrà participar responent un qüestionari que sistematitza, en set àmbits, els punts clau que s’haurien de tenir en compte en una futura Constitució catalana (www.debatconstituent.cat/preguntes). Els àmbits són: 1) Elements constitutius; 2) Drets; 3) Participació política i organització del poder; 4) Organització territorial; 5) Règim econòmic; 6) Territori, recursos naturals, sectors estratègics i empreses públiques; i 7) Seguretat i relacions internacionals.

Les enteses territorials tenen com a principals funcions donar a conèixer aquest procés i dinamitzar diversos debats. Actualment està en marxa la fase informativa d’aquest procés, durant la qual, fins al 31 de gener, l’Entesa de la Garrotxa recollirà i vehicularà les aportacions al qüestionari de preguntes que puguin sorgir des del territori. Les persones interessades a fer aportacions cal que les adrecin a garrotxa@debatconstituent.cat.

Un cop totes les enteses hagin recollit totes les aportacions, pel febrer se celebrarà un plenari de la Coordinadora Nacional d’Enteses per aprovar el qüestionari definitiu. A partir d’aquí, s’iniciarà els període de dinamització dels debats, que s’allargarà fins a l’1 de juliol. Durant aquests mesos, l’Entesa de la Garrotxa pel Debat Constituent té com a objectiu organitzar debats i promoure que altres entitats i associacions també n’organitzin.