L’entitat “LES PRESES 2020-2030” presentarà al proper ple de l’Ajuntament de Les Preses una moció per tirar endavant la variant

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’entitat “LES PRESES 2020-2030” presentarà al proper ple de l’Ajuntament de Les Preses una moció per tirar endavant la variant

Moció de L’entitat “LES PRESES 2020-2030”:

La variant de Les Preses és una necessitat que s’arrossega des de fa més de 10 anys. Els efectes negatius del trànsit per la travessia del nucli urbà i al Bosc de Tosca són intolerables pel volum: 17.500 vehicles diaris, 2.500 camions, dels que una bona part són de transport de bestiar viu i altres de matèries molestes i perilloses que fan insostenible el seu pas per una travessia urbana com la nostra.

Els estudis tècnics redactats pel Departament de Territori, entrats a l’ajuntament i presentats als veïns del poble en acte públic el 24 de Febrer de l’any passat, deixaven clar que era una responsabilitat de país el resoldre aquest coll d’ampolla.

Es evident que són els veïns del municipi, tant els que viuen al peu de la travessia, com els del nucli urbà i al Bosc de Tosca, els qui sofreixen les conseqüències de un trànsit immerescut, amb perills, sorolls, pudors i molèsties de tota mena, quan tenen dret, igual que la resta de ciutadans, a gaudir de carrers normalitzats, poder obrir finestres o passejar familiarment.

Donat que s’han fet nombroses reunions, estudis, discussions per aconseguir un ampli consens al territori però que a hores d’ara no s’ha pogut obtenir un acord explícit sobre el traçat i que aquesta demora perjudica els ciutadans del municipi i la continuïtat del projecte per la variant d’Olot.

Tota vegada que aquest manca d’infraestructura significa un coll d’ampolla per l’economia de la comarca, com expressa i argumenta el Cercle Euram de la Garrotxa, amb qui hem participat en el Manifest signat el 19 d’aquest mes de Gener per reclamar les variants d’Olot i Les Preses, document entrat a aquest Ajuntament.

Atès que la proposta de variant del Departament de Territori exposada a informació publica s’ajusta a les característiques reclamades per la zona per aconseguir funcionalitat amb la mínima afectació als veïns, al territori i al medi ambient.

Donat que el Govern ja disposa de les al·legacions presentades per aquest ajuntament incorporant peticions dels veïns i d’aquesta entitat.

Atès que la variant tardarà alguns anys a ser resolta i que cada dia es fa més feixuc suportar els inconvenients del trànsit, també caldran mesures pal·liatives per reduir aquests inconvenients.

Tota vegada que seria desitjable una entesa entre totes les institucions implicades: Govern de la Generalitat i els tres ajuntaments afectats per aconseguir un acord immediat i definitiu per la resolució dels tràmits pendents.

Tenint en compte que és el Govern qui te les competències sobre aquesta carretera.

 Per aquestes raons, sol·licitem que

EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE LES PRESES ACORDI:

  • Demanar al Govern de Catalunya i als Ajuntaments veïns d’Olot i la Vall d’en Bas, una reunió urgent per intentar consensuar una solució definitiva per la variant de Les Preses-Vall d’en Bas i l’enllaç amb la d’Olot.
  • Que de no poder aconseguir el punt anterior, es reclami al Govern que resolgui favorablement les al·legacions presentades per aquest Ajuntament, aprovi l’Estudi Informatiu del traçat de la variant i faciliti la tramitació de la resta de la infraestructura.
  • Demanar al Govern que tan aviat com estiguin resoltes les al·legacions, es licitin els projectes corresponents d’aquesta infraestructura i que es prioritzin les partides en el proper Pressupost de la Generalitat perquè tot seguit es puguin adjudicar les obres.
  • Que es traslladin els acords anteriors al Govern de Catalunya, als Ajuntaments de la Garrotxa i al Consell Comarcal.
  • Que es demani al Govern les autoritzacions i mitjans necessaris per aplicar de forma imminent i mentre no estigui finalitzada la variant, mesures pal·liatives a les molèsties del trànsit per les travessies del nucli del poble i al Bosc de Tosca amb controladors mediambientals i reguladors de la velocitat.
  • Així mateix, per raons de seguretat i benestar veïnal, que es prenguin mesures per impedir el trànsit per dintre el nucli urbà dels vehicles de pas que volen evitar les retencions a la carretera.
  • Demanem als grups municipals de l’Ajuntament de Les Preses, que recolzin aquesta Moció i que proposin que s’inclogui en els programes electorals dels seus partits a les properes eleccions al Parlament de Catalunya, el compromís ferm d’executar aquest infraestructura.

Info: Entitat “LES PRESES 2020-2030”