Les curses de braus cada vegada més a prop de que tornin a Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Condemnen a un altre ajuntament després de declarar-se “localitat antitaurina»

La Justícia condemna a l’Ajuntament de Binissalem (Balears) després d’haver-se declarat contrari a les curses de braus, una decisió amb efectes pràctics i contraris a la Llei, malgrat ser una declaració política.

Aquesta última notícia torna a obrir la porta a què d’aquí poc es tornaran a fer-se curses de braus a la ciutat d’Olot. Hem de recordar que la Fundación del Toro de Lidia va al darrere de la ciutat d’Olot perquè es reprenguin els espectacles taurins.

Aquesta condemna a Binissalem se suma a moltes més a altres poblacions gràcies a la llei estatal que protegeix aquest tipus de tortura animal.

EL Jutjat núm. 1 del Contenciós-Administratiu de Palma de Mallorca condemna a l’Ajuntament de Binissalem després de declarar-se “localitat antitaurina”, decisió recorreguda per la Fundació Toro de Lídia en 2016.

L’Ajuntament de Binissalem, en Ple Ordinari celebrat el 2 de novembre de 2015, va dictar un Acord en el qual es declarava “antitaurí i contrari a les corregudes de toros” i es comprometia a sol·licitar una nova Llei de Protecció Animal que “prohibís qualsevol espectacle amb toros”.

La Sentència dictamina que l’Ajuntament de la localitat mallorquina no es limita a realitzar una mera expressió ideològica (principal argument emprat pel Consistori) sinó que es tracta d’una declaració amb efectes pràctics i contraris a la Llei. L’Ajuntament haurà d’abonar les costes del procediment.

Així mateix, el Jutjat recalca en la Sentència que els ajuntaments manquen de competència en matèria d’espectacles taurins i recorda la dictada pel Tribunal Constitucional que anul·lava la Llei catalana 28/2010 i manifestava que és competència de l’Estat la preservació el patrimoni cultural comú, condició que les corregudes de toros tenen atribuïda per llei.

Aquesta nova victòria judicial de la Fundació Toro de Lídia enfront dels ajuntaments declarats contraris a les corregudes de toros se suma a un cos jurisprudencial que ja comença a ser nodrit i rellevant gràcies a altres sentències.

Info: Fundació Toro de Lídia