L’escola d’infantil i primària de Riudaura disposarà d’un sistema de control de la calefacció del centre

Comparteix-ho amb els teus amics:

Aquest nou curs escolar l’escola d’infantil i primària de Riudaura disposarà d’un sistema de control de la calefacció del centre.

Durant aquest mes de juliol s’ha instal·lat un sistema de control domòtic de la calefacció de l’escola que permetrà una millor regulació de les temperatures de les diferents aules del centre.

El sistema de control existent consistia en un únic termòstat programable setmanal ubicat a la zona central del menjador, el que donava referències errònies de temperatura a les diferents aules, sobretot les més fredes (infantil) que tenen tres façanes. En haver-hi només una zona, la resta de radiadors tenien una vàlvula termostàtica que regulaven la temperatura en el cas que la zona del menjador estigués a una temperatura menor, que normalment no passava i per tant la temperatura del menjador condicionava la calefacció a la resta de l’edifici.

El sistema de control domòtic que s’ha instal·lat, controlarà de forma independent les 9 zones amb què s’ha separat l’escola, de forma que s’ajusti a les necessitats de cadascuna (tant de temperatura com horaris). Totes les zones disposen d’una sonda de temperatura. A més es disposa d’una sonda de temperatura exterior per avançar/retardar l’engegada matinal segons les condicions de temperatura exterior i les que hi ha l’interior. En els radiadors s’ha substituït la vàlvula existent per una electrovàlvula controlada pel sistema.

calefacció escola 1

A més de l’horari general, hi haurà tres polsadors per donar calefacció, durant unes hores, a tres zones de l’escola, per a actes puntuals (reunions, eleccions, altres usos de l’escola).

El sistema de control domòtic permetrà les següents opcions:

 • Control horari setmanal de cada sector (s’han definit 9 zones)
 • Control horari general de dies festius (vacances nadal, setmana santa, dies puntuals…)
 • Control de temperatura de cada zona (en diferents valors de referència – en horari normal – nocturn – festiu)
 • Avançament d’engegada matinal, segons sonda de temperatura exterior
 • Aturada del sistema, per temperatura exterior a favor
 • Aturada general en activar l’alarma antirobatori
 • 3 Polsadors temporitzat per a funcionament fora de programa de les zones
 • Control i seguiment del funcionament, de forma telemàtica, a través de PC/Tauleta
 • Gràfiques i registres de temperatures
 • Control de funcionament del sistema fotovoltaic d’autoconsum
 • Enviament d’alarmes

El cost de la instal·lació ha estat de 7.862,54€ i que es finança en un 75% pel Programa del Pla a l’Acció – Línia 3 de la Diputació de Girona, per efectuar accions per lluitar contra el canvi climàtic, la implantació de les energia renovables i eficiència energètica, incloses en el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible, que té com a objectiu reduir les emissions dels gasos d’efecte hivernacle. I forma part d’un seguit d’actuacions que porta a terme l’Ajuntament de Riudaura per millorar l’eficiència energètica dels seus equipaments.

El consum de l’escola és d’uns 55.000 kWh/any (5.500 l de gasoil) i de les dades que es disposa d’altres instal·lacions en escoles, s’estima que l’estalvi serà d’un 25%, el que suposaran un 1.375 litres que equivalen 3,67 tn de CO2. Pel que fa a l’estalvi econòmic, serà d’uns 1.100 €/anuals.

Info: Ajunt. Riudaura