L’Espai Empresa de l’Ajuntament de Banyoles atén 143 persones emprenedores i ajuda a crear 41 negocis durant el 2013

Comparteix-ho amb els teus amics:

La regidora de Comerç, Consum, Turisme, Fires i Promoció Econòmica de Banyoles, Joana Vilà, ha manifestat que “el servei Banyoles Espai Empresa, és un servei que va creixent any rere any, un servei complert que, sens dubte, dóna a l’emprenedor el suport necessari per a portar a terme la seva idea de negoci o activitat i que, per tant, permet que persones de la nostra ciutat o comarca que estan en situació de desocupació, trobin en aquest servei, una sortida laboral a través de l’autoocupació”.

Durant l’any 2013 un total de 143 emprenedors i emprenedores s’han assessorat al Servei d’Emprenedoria Banyoles Espai Empresa de l’Ajuntament de Banyoles, que compta actualment amb la col·laboració del Departament d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya, del Servei d’Ocupació de Catalunya, de la Direcció General d’Economia social i cooperativa i treball autònom, del Fons Social Europeu i del Ministeri de Treball i Seguretat Social. D’aquest total, 72 són emprenedors del sector dels serveis, 42 del comerç, 24 de l’hostaleria, 4 de l’agricultura, i 1 de la indústria. Des del 2009 s’han acompanyat un total de 628 emprenedors. D’aquest total de 628 emprenedors, 164 han obert un negoci, 41 dels quals durant el 2013 (20 de serveis, 11 de comerç, 9 d’hostaleria, i 1 de la indústria).

El servei d’emprenedoria Banyoles Espai Empresa de l’Ajuntament de Banyoles ho posa fàcil per tothom qui té un projecte o vol obrir un negoci a Banyoles. L’oficina està situada al passeig de la Generalitat, 15-17, a la Vila Olímpica, de Banyoles, des d’on un equip de professionals assessoren i acompanyen fins a l’obertura de l’activitat.

Què t’ofereix l’Espai Empresa de l’Ajuntament de Banyoles?

– Informació i orientació dels tràmits necessaris per tal de poder fer realitat la teva idea de negoci:

  • Tràmits a urbanisme per tal de poder saber els permisos locals, taxes i documentació necessària per obrir un local.
  • Forma jurídica més adequada segons l’activitat i nombre de socis.
  • Tràmits inicials i periòdics segons l’activitat/s i forma jurídica.
  • Informació sobre aspectes en l’afiliació, cotització a la seguretat social i les bonificacions i reduccions disponibles.
  • Costos de mercat per tràmit.
  • Informació d’altres tràmits i aspectes a tenir en compte: Legislació, Assegurances, …
  • Assessorament en l’afectació fiscal de la seva activitat en impostos com la declaració de la renda, IVA, impostos especials.

o Assessorament professional.

– Assessorament en l’elaboració del pla d’empresa.

– Assessorament en segmentar el mercat en segments per tal de poder desenvolupar polítiques específiques.

– Assessorament en l’elaboració del compte de resultats, previsió de tresoreria i el balanç de situació a 3 anys per valorar la viabilitat econòmica, financera i patrimonial del projecte a desenvolupar, anàlisi del punt d’equilibri.

– Orientació i assessorament en el càlcul de l’import disponible de capitalització (si és el cas) per tal de poder-lo utilitzar per invertir-lo en el negoci.

– Suport en l’elaboració de la documentació necessària per tal d’obtenir-ne la capitalització i procediment a seguir en la seva sol·licitud i justificació.

– Assessorament en la recerca de finançament i en els tràmits per tal d’optimitzar-ne l’èxit.

– Cursos de formació adaptats a les necessitats dels emprenedors/ empreses de la zona per sensibilitzar-los, orientar-los i motivar-los a disposar de

Comparteix-ho amb els teus amics: