Llum verda a la Denominació d’Origen Protegida dels Fesols de Santa Pau

Comparteix-ho amb els teus amics:

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural , Josep Ma Pelegrí ha donat el vistiplau a la sol·licitud d’inscripció de la Denominació d’Origen Protegida Fesols de Santa Pau, un cop superats els tràmits d’al·legacions pertinents, d’acord amb el Decret 285/2006, de 4 de juliol, pel qual es desplega la Llei 14/2003, de 13 de juny, de qualitat agroalimentària.

Vídeo: Fesolada de Santa Pau 2014
[vimeo]https://vimeo.com/84554573[/vimeo]

El conseller ha dictat resolució favorable per procedir a realitzar-ne la inscripció en el registre comunitari de les denominacions d’origen atès que la sol·licitud compleix les condicions que estableix el Reglament (UE) 1151/2012, de 21 de novembre, fet que s’ha traslladat al Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a efectes de la seva tramesa a la Comissió Europea d’acord amb els procediments habituals.

El conseller d’Agricultura ha remarcat “el suport el Govern a les iniciatives del sector orientades a posar en valor la qualitat i l’excel·lència, la traçabilitat i la proximitat dels productes alimentaris que es produeixen a Catalunya i que destaquen per les seves característiques especials i per estar directament vinculats al territori”.

Pelegrí ha explicat que “els consumidors no sempre coneixen el significat d’aquests distintius i dels productes emparats per una DOP o IGP. Per tant, cal fer un esforç important perquè aquests distintius i productes siguin coneguts i valorats pel consumidor.”

“Cal que els consumidors els sàpiguen identificar en els punts de venda i en coneguin el significat. De la mateixa manera, cal incidir perquè el consumidor valori cada cop més la qualitat associada a proximitat i territori com a opció de compra, oferta en què el sector agroalimentari català pot i ha de ser capaç de competir de manera sostinguda i sostenible” ha senyalat el conseller.

Les DOP i les IGP

Les DOP (Denominació d’Origen Protegida) i les IGP (Indicació Geogràfica Protegida) són gestionades pels consells reguladors, corporacions de dret públic que tenen com a finalitat la representació, la defensa, la garantia i la promoció d’aquests distintius. A Catalunya, 17 de les 20 DOP i IGP inscrites al registre comunitari de la UE o reconegudes transitòriament estan associades a la Federació Catalana DOP-IGP, que té com a objectiu, entre d’altres, promoure les DOP i IGP.

La Generalitat de Catalunya duu a terme una política de qualitat basada en la diferenciació i en la promoció dels productes agroalimentaris catalans de qualitat, especialment dels productes amb distintius d’origen i de qualitat, com ara el de Denominació d’Origen Protegida (en endavant, DOP) i el d’Indicació Geogràfica Protegida (en endavant, IGP).

F 163

F 165

F 169

F 172

F 175