Loteries i Apostes de l’Estat suspèn la seva activitat

Comparteix-ho amb els teus amics:

Totes les activitats de joc de l’estat com la Primitiva, EuromillonesBonoloto, Loteria Nacional, etc. queden suspeses fins a un període mínim de dues setmanes.

Loteries de Catalunya també suspèn la venda de tots els seus jocs.

Comunicat de Loteries i Apostes de l’Estat:

Considerant el que s’estableix en el Reial decret pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació greu i excepcional de crisi sanitària ocasionada pel Coronavirus COVID 19, i per a donar compliment a les mesures de caràcter excepcional d’aquest, es comunica el següent:

• Des d’avui 15 de març de 2020 la comercialització, i el pagament de premis inferiors a 2.000 € dels nostres jocs en els punts de venda habituals, així com la venda online d’aquests, queda suspesa.

• Tots els sortejos des del corresponent al dilluns 16 de març de 2020 s’ajornen fins a data a determinar en la que sigui possible la seva celebració. Tots els dècims i resguards venuts a través de qualsevol canal continuaran sent VÀLIDS per als mateixos sortejos en la data en què finalment se celebrin.

• Conseqüentment, els dècims i resguards obtinguts per als sortejos objecte d’ajornament han de conservar-se fins a la celebració d’aquests.

• Els sortejos d’Euromillones i el Milió dels dies 17 i 20 de març de 2020 se celebraran amb normalitat amb la participació dels resguards venuts fins avui.

• Les dates de caducitat de premis que coincideixin amb el període de suspensió dels serveis, queda igualment suspesa durant la vigència de les mesures recollides en el Reial decret. Al final de la vigència del mateix es reprendran els terminis de caducitat que quedaven arracades a la data de la suspensió.

• Els premis superiors a 2.000 €, procedents de resguards obtinguts en els establiments físics de la xarxa, podran continuar cobrant-se en aquelles sucursals de les entitats financeres que es mantinguin obertes. No obstant això, ja que el període de caducitat dels premis estarà igualment suspès, SELAE recomana no acudir per aquest particular a les entitats financeres fins a la fi del període de vigència del decret.

• En el cas de la nostra pàgina web www.loteriasyapuestas.es, sí que serà possible la descàrrega de la lotobolsa de cada usuari.

• Totes aquestes mesures es mantindran en vigor durant el termini de vigència del Reial decret.