Mantinguem Riudaura net i tranquil!

Comparteix-ho amb els teus amics:

L’incivisme torna a fer acte de presència al municipi de Riudaura

L’Ajuntament de Riudaura informa que ha detectat que les zones verdes del nucli de Riudaura molt sovint estan brutes degut a les deposicions de gossos que, o bé van deslligats (que per normativa no està permès), o bé van amb el seu propietari però aquest no es preocupa de recollir la deposició.

Fa poc es va fer un recordatori de la normativa sobre els gossos, i ara des de l’ajuntament es vol insistir en què cal mantenir net el poble i especialment les zones verdes, ja que és on juguen els nostres infants i pel risc de malalties que això comporta (com ara: Giardiosi, Teniasi, Criptosporidiosi, Tricuriasi, Amebiasi, Toxocariasi, Ancilostomiasi, Hidatidosi, Parvovirosi, Distemper i Salmonel·losi).

També s’ha d’evitar que els gossos facin massa soroll amb els seus lladrucs, sobretot durant la nit, tal com s’especifica a l’article 5 de l’ordenança municipal sobre la Tinença d’animals:

Article 5

  1. Els propietaris i posseïdors d’animals estan obligats a mantenir-los en adequades condicions higiènico-sanitàries i en aquest sentit han d’estar correctament vacunats, desparasitats, allotjats, alimentats i controlats sanitàriament. L’Ajuntament podrà limitar, amb informe tècnic previ, el nombre d’animals que es posseeixi.
  2. Els posseïdors d’animals estan obligats a adoptar mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel comportament d’aquells.
  3. Els propietaris d’animals han d’impedir que, des de patis, terrasses, galeries o balcons, els animals, amb els seus sons o crits destorbin el descans dels veïns especialment a les nits.

    Per aquest motiu quan els propietaris o posseïdors d’animals de companyia s’absentin de l’indret on tinguin els animals queda prohibit que aquests es quedin sols en terrasses, galeries o balcons.