Més de 2.553 parelles estables registrades a la demarcació de Girona

Comparteix-ho amb els teus amics:

Més de 2.553 parelles estables registrades a la demarcació de Girona

El nombre de parelles no casades que decideixen inscriure la seva relació al Registre de parelles estables de Catalunya ascendeix a 33.039. Una xifra que no ha parat de créixer des que va entrar en funcionament el dia 3 d’abril de 2017.

El primer any de la seva posada en marxa va tancar amb més de 7.500 parelles de fet inscrites, i al desembre de 2018 la xifra era un 106 % superior (15.655). Durant el 2019, una mitjana de 1.400 parelles al mes han decidit fer aquest pas.

Demarcació territorial
Dades totals
Dades relatives
Barcelona
26.466
80,10 %
Girona
2.553
7,73 %
Tarragona
2.268
6,86 %
Lleida
1.390
4,21 %
Terres de l’Ebre
362
1,10 %

La inscripció al Registre facilita el cobrament de la pensió de viduïtat

Un dels avantatges de la inscripció és que permet que la persona que enviuda pugui cobrar la pensió de viduïtat encara que no hagi estat casada amb el difunt. La regulació de la pensió de viduïtat està subjecte, en primer lloc, a uns barems econòmics que estableix la Llei espanyola de la Seguretat Social.

A banda d’aquests requisits econòmics, la Llei estatal també estableix dues condicions addicionals. La primera és acreditar un mínim de cinc anys de convivència en parella estable i la segona és aportar o bé una certificació d’inscripció en un registre de parelles estables o bé una escriptura pública de constitució de la parella. Tant la inscripció com l’ escriptura s’hauran d’haver realitzat almenys dos anys abans de la defunció.

Inscripció presencial o telemàtica

Totes aquelles parelles que hagin conviscut durant més de dos anys ininterromputs, o que hagin tingut un fill en comú durant la convivència, o que hagin formalitzat la relació davant de notari poden inscriure’s al Registre de parelles estables. Aquests són els tres supòsits que permeten la inscripció al Registre d’acord amb el llibre segon del Codi civil de Catalunya, i només cal que se’n compleixi un.