Més de 530 sol·licituds de targetes sanitàries Cuida’m a les comarques gironines el primer any d’implantació

IF
Comparteix-ho amb els teus amics:

Identifica les persones que pertanyen a col·lectius d’alta fragilitat

La regió sanitària de Girona ha tramitat 534 targetes sanitàries Cuida’m el primer any d’implantació. Es tracta d’una tarja que identifica aquelles persones que pertanyen a col·lectius d’alta fragilitat relacional i que, per les seves característiques clíniques, necessiten una atenció més adequada a les seves circumstàncies. El desembre del 2012 el CatSalut va fer una prova pilot. A les comarques gironines es va implantar el juny de 2014. El projecte s’està estenent progressivament a la resta de centres de Catalunya i la previsió és que el 2015 es pugui sol·licitar arreu de Catalunya, segons fixen els objectius establerts en el Pla de Salut 2011-2015.

La sol·licitud de la nova targeta Cuida’m l’ha de fer el metge del pacient, que la sol·licita a petició pròpia o del representant o tutor. Un cop duta a terme la sol·licitud, el CatSalut en fa la tramitació i la lliura al pacient o representants o tutors.

D’acord amb el procediment establert pel CatSalut, poden disposar de la targeta Cuida’m les persones assegurades del CatSalut, de qualsevol edat amb diagnòstic de demència, discapacitat intel·lectual greu i profunda, discapacitat intel·lectual lleu o moderada amb trastorns de conducta, trastorns de l’espectre autista o dany cerebral.

La targeta Cuida’m permet que els professionals sanitaris puguin identificar, des del mateix moment d’accés als serveis de salut, les persones que requereixen aquesta atenció especial. També els assegura, entre altres beneficis, poder ser acompanyats pel familiar o cuidador, llevat que això pugui perjudicar o obstaculitzar l’aplicació dels tractaments mèdics.