Mieres posa en marxa la 4a edició dels pressupostos participatius

Comparteix-ho amb els teus amics:

Mieres posa en marxa la 4a edició dels pressupostos participatius

Ajunt. Mieres – Els Pressupostos Participatius són una oportunitat perquè les veïnes i els veïns de Mieres decideixin a què s’ha de dedicar una part del pressupost municipal. Aquest any seran 40.000 € perquè, tot i que la presentació de les propostes, la validació tècnica i la votació es farà el 2019, la seva execució serà de caràcter biennal (2019-2020).

La participació ciutadana és un dels valors que tota societat democràtica hauria de promoure. La implicació dels ciutadans en els afers col·lectius és una mostra de civisme, de preocupació pel bé comú; en definitiva, de voluntat de millora de les condicions de vida del conjunt de la població, més enllà dels interessos particulars.

L’Administració pública ha de facilitar les condicions perquè els ciutadans exerceixin els seus drets de ciutadania i el seu rol cívic, entès com el del ciutadà compromès amb el seu entorn i que treballa per a la seva millora. Per tant, el foment, l’estímul i la posada en marxa d’espais per a la participació ha de ser una voluntat clara que s’ha de concretar en accions específiques.

En un moment com l’actual, incorporar espais de participació ciutadana en la presa de decisions polítiques del municipi no és una opció sinó una necessitat. És un element clau per alinear les polítiques amb les necessitats reals de la ciutadania i permet prendre decisions intel·ligents, implementar-les de forma adequada i comptar amb la ciutadania per fer-ho; però també és un aprenentatge col·lectiu i de corresponsabilitat ciutadana amb aquells afers públics que ens pertoquen a tots i per tant, un enriquiment per a tots.

PRESENTACIÓ DE PROPOSTES

Aquest any l’import destinat serà de 40.000 €. Es poden presentar dues propostes per persona (que estiguin inscrites en el registre de participació ciutadana) i dues per entitat (inscrites en el registre municipal d’associacions o col·lectius).

Cap proposta no pot superar el 50% de l’import total destinat, o sigui no pot superar els 20.000 €. Les propostes es presentaran amb l’ajuda d’una fitxa que la podeu recollir a l’Ajuntament o a la Plataforma Decidim (https://mieres-decidim.ddgi.cat/), on es trobarà una descripció detallada de tot el procés, de les seves fases i calendari.

Les Fitxes amb les propostes s’hauran de lliurar, del 12 al 25 de setembre a l’Ajuntament en horari d’oficina, deixar-la a la bústia o enviar-la per Internet, si es pot acreditar correctament qui l’ha enviat. Si podeu fer un càlcul del cost aproximat de la proposta, ho podeu posar a la butlleta així com adjuntar un pressupost de l’actuació (opcional).

Les propostes presentades es portaran a una trobada veïnal el 5 d’octubre per consensuar-les o crear-ne de noves. D’aquesta trobada en sortiran les propostes definitives que se sotmetran a votació.