Nou pla de gestió dels parcs naturals que vagi “més enllà de la seva conservació”

ACN Imatge de la reunió d'aquest dilluns de la Junta Rectora del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà que ha comptat amb l'assistència del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí.
Comparteix-ho amb els teus amics:

El Govern aprovarà en les properes setmanes un nou pla de gestió dels parcs naturals catalans que a la tradicional funció de conservació dels espais protegits sumi una “nova visió” que garanteixi la seva viabilitat i sostenibilitat econòmica. Una gestió “multifuncional”, ha explicat el conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí, que, “fomentant el debat i la participació” de tots els agents implicats, comporti la dinamització sostenible dels territoris que compten amb un parc natural. Per aconseguir-ho, el Govern renovarà la seva direcció per adaptar la seva gestió als nous criteris “sense excloure ningú” però apostant per un perfil més dinàmic i flexible als nous temps i a les noves realitats.

ACN Imatge de la reunió d'aquest dilluns de la Junta Rectora del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà que ha comptat amb l'assistència del conseller d'Agricultura, Josep Maria Pelegrí.
ACN Imatge de la reunió d’aquest dilluns de la Junta Rectora del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà que ha comptat amb l’assistència del conseller d’Agricultura, Josep Maria Pelegrí.

Per primer cop des de la creació del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà un conseller d’Agricultura, en aquest cas Josep Maria Pelegrí, ha presidit la seva Junta Rectora. Ha estat aquest dilluns al vespre en una reunió que s’ha allargat més de quatre hores i on el conseller ha presentat el nou pla de gestió dels parcs naturals catalans que el Parlament aprovarà en les pròximes setmanes.

A la sortida de la reunió, Pelegrí ha explicat que el nou pla vol millorar de forma integral la gestió dels parcs naturals apostant per una “nova visió” que depassi la tradicional voluntat de conservació dels espais naturals protegits i que aposti per una aproximació més transversal que els converteixi en un agent dinamitzador del territori que l’envolta i amb capacitat transformadora. “Cal apostar per un model de gestió que faciliti la integració dels espais protegits en el propi territori, cercant l’equilibri entre la protecció de la seva biodiversitat i l’activitat de la població que hi viu”, ha apuntat.

Pelegrí ha afegit que un dels aspectes clau de la nova gestió és que aquesta s’ha de fer de la mà dels agents del territori implicats i amb una visió transversal i multifuncional dels espais protegits. Així, el nou pla reforçarà el treball coordinat entre els gestors dels parcs i els professionals amb implicació en el seu territori com ara els professionals del món de l’agronomia, la gestió forestal, la gestió cinegètica o la turística.

Tot i que no s’aprovarà amb el nou pla de gestió, per assolir els seus objectius, el Govern renovarà “en breu” els directors dels parcs naturals catalans buscant un nou perfil que compagini la conservació i la gestió i que garanteixi la seva viabilitat econòmica generant recursos propis. Pelegrí ha deixat clar que, “sense excloure a ningú”, es modificaran els requisits i les descripcions de treball i es convocarà un concurs amb nivell superior on hi podrà concórrer tothom que s’adapti als nous paràmetres. “La relació de tasques dels directors dels parcs naturals ha variat molt en els últims 30 anys i cal redefinir les seves funcions i buscar nous perfils”, ha puntualitzat Pelegrí.

Entre les noves responsabilitats dels directors hi haurà la de buscar recursos econòmics per complementar les aportacions públiques i que hauran de generar els mateixos parcs de la mà del sector privat. Tot i que no ha volgut entrar en detalls, Pelegrí ha afegit que el Govern no introduirà cap nova taxa i que serà cada parc qui buscarà les fórmules que més li convinguin per garantir la seva viabilitat econòmica.

Com a resum, Pelegrí ha apuntat que l’objectiu final és que més enllà que el Govern mantingui el control de la gestió dels parcs, el nou model posi en valor tots aquells elements que permetin crear sinèrgies amb la població local i promoure la dinamització dels espais protegits com a font de creació de nova activitat vinculada, principalment als àmbits de l’agricultura i la ramaderia sostenibles, al desenvolupament rural i al sector serveis vinculat al coneixement i valoració social dels propis espais naturals i dels diferents productes que s’hi produeixen.

Reserva de la Biosfera de l’Empordà

Més enllà de presentar a la Junta Rectora el nou pla de gestió, Josep Maria Pelegrí ha proposat la construcció amb i des de el territori de la candidatura de “Reserva de la Biosfera de l’Empordà”. En aquest sentit, Pelegrí ha assegurat que l’Alt i el Baix Empordà “reuneixen totes les condicions” i que d’assolir-se “donaria molt valor afegit al territori”. Això sí, Pelegrí ha puntualitzat que per tirar endavant el projecte “cal la complicitat del territori” i fer-lo de baix a dalt.