Noves excavacions al jaciment neolític de Banyoles, un dels més importants d’Europa

Comparteix-ho amb els teus amics:

Tal com ve succeint en els darrers anys aquest dilluns 13 de juny s’inicia una nova campanya d’excavacions al jaciment neolític de La Draga (Banyoles). Aquest poblat neolític es troba situat a la vora oriental de l’estany de Banyoles.

La seva descoberta es va produir l’any 1990 i des de llavors s’hi duen a terme excavacions sota la coordinació del Museu Arqueològic de Banyoles. Atesa la importància del jaciment, des de l’any 2008 s’ha estructurat un nou projecte de recerca al seu voltant, on hi participen la Universitat Autònoma de Barcelona, el Museu d’Arqueologia de Catalunya i el Consell Superior d’Investigacions Científiques (IMF, Barcelona). La intervenció conjunta d’aquestes institucions, de natura i objectius diferenciats, permet realitzar un apropament més complert a tota la singularitat del jaciment, possibilitant la realització de tasques de recerca, de formació de nous investigadors, de conservació de les restes i de difusió de les seves dades.

jaciment la Draga

La importància d’aquest poblat prehistòric rau en que va ser un dels primers indrets on les societats pageses neolítiques es van establir al Nord-est peninsular, ara fa uns 7300 anys, transformant l’espai que els envoltava per tal de desenvolupar les pràctiques agrícoles i ramaderes necessàries per a la seva subsistència. El tret més singular del jaciment és la conservació d’elements elaborats en fusta i d’altres matèries orgàniques, fet excepcional per a cronologies tant antigues, i que possibilita un apropament diferent i més complet a la comprensió de les primeres societats pageses.

Enguany, els treballs tindran una durada aproximada d’un mes i es centraran en l’anomenat sector A, prop d’on es van iniciar les excavacions al jaciment i com a continuïtat dels treballs duts a terme els anys 2013, 2014 i 2015. Es preveu la participació d’una cinquantena de persones que col·laboraran a les diverses tasques vinculades a l’excavació. Tot i que els participants provenen majoritàriament de diversos punts de la geografia catalana, motivat en gran mesura per la participació d’alumnes del Grau d’Arqueologia de la UAB, s’hi desplaçaran també persones d’altres universitats de l’Estat i d’Europa. Amb aquests treballs es preveu finalitzar l’excavació d’algunes de les foses excavades en el subsòl i reblertes de residus, a més de documentar pilars de fusta pertanyents a estructures més antigues, també neolítiques, que s’extrauran l’any vinent.

L’excavació es veurà interrompuda durant uns dies amb motiu de la propera celebració a Granada del Congrés del Neolític a la Península ibèrica, on el jaciment de La Draga hi tindrà una nodrida representació tant pel que fa a nombre d’investigadors del projecte com a comunicacions presentades. Tot això contribueix a atorgar al projecte científic de La Draga una gran visibilitat en el mon de la recerca sobre les primeres societats pageses al mediterrani occidental, esdevenint un dels projectes referencials i capdavanters pel coneixement d’aquestes comunitats a Europa occidental.

Durant el període d’excavació es duran a terme 3 jornades (9/14/16 de juny de 16h a 18 h) de portes obertes per tal de poder conèixer de primera mà la feina dels arqueòlegs. També es continua amb les activitats endegades anomenades “neolítics a la fresca” (2 de juliol i 30 de juliol a les 20:30h) que permeten conèixer alguns de darrers avenços més significatius de la recerca. Finalment el Parc Neolític de la Draga ofereix els dissabtes i els diumenges a les 11:30h visites guiades i el primer diumenge de mes demostracions d’activitats neolítiques

Font: Ajunt. Banyoles