Ja es poden demanar ajudes per la rehabilitació de façanes a Olot

Comparteix-ho amb els teus amics:

Convocatòria de subvencions per a la rehabilitació de façanes

S’hi poden acollir els habitatges plurifamiliars construïts abans de 1960 i que iniciïn obres d’arranjament, millora o rehabilitació de façanes. El termini de sol·licituds és de l’1 de juliol fins el 31 d’octubre de 2019 i, preveuen ajudes del 50% de l’import de l’actuació realitzada fins a un màxim de 3.000 euros per edifici.

La convocatòria preveu subvencions per ajudar a fer possible les actuacions següents, sempre i quan es realitzi l’acabat final de l’edifici que correspongui (pintat, estucat,…):

 • reparació de les parts d’obra en mal estat (arrebossats, escrostonats, sanejament, esquerdes, …)
 • decapar la totalitat de la façana
 • neteja de les parts de la pedra (natural o artificial)
 • restauració singular d’elements escultòrics o tractaments ornamentals
 • reconstrucció o restitució d’elements deteriorats o desapareguts
 • pintura dels arrebossats de l’edifici
 • neteja i tractament adequat dels paraments petris o ceràmics
 • neteja dels esgrafiats pel sistema adequat
 • neteja i restauració dels elements de tancament (no inclou la substitució i/o

modificació total o parcial dels elements de tancament de les obertures)

 • neteja, desoxidat i restauració, mitjançant els tractaments adequats de la

serralleria i elements metàl·lics que formin part de la façana de l’edifici (no inclou la substitució i/o modificació d’aquests elements)

 • retirada i, eventualment, recol.locació en el lloc idoni dels elements i/o
 • instal·lacions de l’immoble o dels habitatges que tenen incidència en el paisatge urbà (antenes, estenedors, aparells d’aire condicionat….)

L’import de la subvenció serà del 50% del pressupost de l’actuació realitzada, fins a un màxima de 3.000 euros per edifici. Es contempla un increment de l’ajut del 25% quan els treballs es portin a terme en un edifici catalogat.

Les sol·licituds s’han de presentar a l’Oficina Local d’Habitatge d’Olot, situada al primer pis de l’Ajuntament. El termini és de l’1 de juliol fins el 31 d’octubre de 2019 (trobareu les bases completes de la convocatòria a la secció “Campanyes, programes i plans” dins l’apartat Ajuntament de la pàgina web www.olot.cat).

L’objectiu d’aquestes subvencions és que al mateix temps que es millora la qualitat de vida dels ciutadans i s’embelleix la ciutat es contribueix a la reactivació del sector de la construcció, la generació de llocs de treball i l’estalvi i l’eficiència energètica.