Obres de millora de la seguretat viària a la C-66 entre Serinyà i Sant Ferriol

Comparteix-ho amb els teus amics:

El Departament licita els treballs per reforçar la separació entre sentits de la circulació, remodelar diversos enllaços i renovar el paviment de la carretera. L’obra començarà l’hivern vinent i tindrà un termini d’execució de 15 mesos

El Departament de Territori i Sostenibilitat ha iniciat la licitació, per un import de 7,8 MEUR, de les obres de millora de la C-66 entre els termes municipals de Serinyà (Pla de l’Estany) i de Sant Ferriol (Garrotxa). Els treballs consistiran principalment en el reforç de la separació entre sentits de la circulació per minimitzar el risc de xocs frontals i la remodelació de diversos accessos per afavorir la seguretat i la mobilitat. Les obres començaran l’hivern vinent i tindran un termini d’execució previst de 15 mesos.

La C-66 discorre des de Girona a Banyoles, tram que està desdoblat, i de Banyoles a Besalú, que té un carril per sentit. Té un trànsit bastant intens, amb més de 25.000 vehicles/dia al tram desdoblat proper a Girona i més de 13.000 a l’entorn de Serinyà. Les obres que s’impulsen ara abasten el tram des del final nord de la variant de Banyoles (Serinyà) fins a l’inici de la variant de Besalú (Sant Ferriol), que té una longitud de 5,4 quilòmetres. Cal remarcar que el Departament, en paral·lel està treballant en la definició del projecte per implantar un tercer carril a la variant de Banyoles.

Els treballs que ara es liciten inclouen les actuacions següents:

Reforç de la separació dels sentits de circulació: Es poden distingir els trams següents:

– Inici actuació – accés Serinyà: En aquest tram, s’implanta un zebrejat central
– Accés Serinyà – accés Fares: Es forma un tercer carril i s’instal·la una barrera metàl·lica central de separació
– Fares – final actuació: En aquest tram, també s’implanta un zebrejat central.

Actuacions en enllaços:

– Enllaç Banyoles nord amb la C-150a: Es preveu la formació d’una rotonda a nivell de 60 metres de diàmetre exterior. En aquesta rotonda s’incorporen la carretera C-66 (en els dos sentits), la C-150a, l’accés a una zona industrial i l’accés a una zona de serveis.

– Accés a Serinyà: Es preveu un accés format per una rotonda a nivell de 40 metres de diàmetre, situada sobre la C-66. A la rotonda, s’incorporen els dos sentits de la C-66, l’accés al nucli de Serinyà i l’accés a un camí situat al marge esquerre de la carretera. En l’accés al nucli de Serinyà, i molt propera a la ronda principal, es formarà amb pintura, una segona rotonda urbana per encaminar les maniobres en el límit de l’entramat urbà.

– Accés a Fares: En aquest accés, s’incorporarà una falca i un carril d’alentiment, així com una falca i un carril d’acceleració, tot eixamplant la carretera fins a formar 4 carrils de circulació, de 3,5 metres d’amplada cadascun.

– Accés a Besalú: Es construirà una rotonda a nivell, de 66 metres de diàmetre exterior. A la rotonda, s’incorporaran la C-66 (en els dos sentits), la C-66z (d’accés al nucli de Besalú) i l’accés a una gravera i un camí existent.

Repavimentació de la carretera i adequació de la senyalització horitzontal i vertical
Abalisament i col·locació de barreres de seguretat
Millores del drenatge i reperfilat de talussos, així com estesa de terra vegetal amb hidrosembra.
Modificació de serveis afectats
Enllumenat a les rotondes d’accés a Serinyà i de l’inici de la variant de Besalú