OFERTA DE FEINA: Busquem facultatiu/iva en anàlisis clíniques pel servei de laboratori

Comparteix-ho amb els teus amics:

Busquem facultatiu/iva en anàlisis clíniques pel servei de laboratori

REQUISITS: 

 • Títol superior universitari en Medicina, Farmàcia o Biologia.
 • Especialitat via MIR/FIR/BIR en Anàlisis Clíniques.
 • Experiència en l’elaboració de protocols analítics.
 • Experiència en gestió de controls interns i externs.
 • Experiència mínima de 4 anys en laboratoris d’anàlisis clíniques.

TAMBÉ ES VALORARÀ: 

 • Habilitats de responsabilitat, autonomia, iniciativa i capacitat analítica, capacitat de treball en equip, organització i comunicació.

PERFIL COMPETENCIAL:

Responsabilitats: 

 • Coneixements teòric pràctics de l’àrea que lidera.
 • Coneixements del SIL.
 • Gestió del funcionament de l’àrea i organització de les proves analítiques.
 • Superivisió i assignació de les tasques al personal mèdic.
 • Gestió de la derivació de proves especials.
 • Control de les activitats relatives al manteniment, tant preventiu com correctiu, dels equips i les instal·lacions.
 • Gestió del desenvolupament de les noves tècniques o de l’equipament.
 • Validació facultativa dels resultats analítics.
 • Informació sobre el servei als clients i respostes a consultes tècniques.
 • Redacció i seguiment de la documentació de l’àrea.
 • Formació del personal de laboratori.
 • Control i avaluació dels processos mitjançant la realització de controls de qualitat interns i externs, així com la gestió de l’arxiu.
 • Aplicació d’accions dirigides a resoldre les possibles desviacions dels controls i qulasevol incidència detectada.
 • Atenció post analítica als clients (metges i pacients).
 • Activitats d’investigació que es derivin del propi servei o d’altres.

Qualitat: 

 • Seguiment de les normes de qualitat establertes i actuar d’acord amb les instruccions rebudes.
 • Supervisió de la gestió de les accions per afrontar els riscos i les oportunitats.
 • Aportació de suggeriments i participació en la millora contínua de les activitats desenvolupades.
 • Garantia de la confidencialitat de la informació, especialment la que afecta a la protecció de dades personals.
 • Coneixements de la norma ISO 9001:2015.

Medi ambient: 

 • Compliment de la normativa referent a medi ambient i gestió de residus.
 • Aplicació de les instruccions i consells sobre la reducció de consums d’energies i materials.

Seguretat laboral: 

 • Compliment en tot moment de la normativa de seguretat de laboratori.
 • Utilització, conservació i manteniment dels mitjans i equips de protecció individual d’acord amb les instruccions rebudes.

S’OFEREIX: 

 • Relació contractual: contracte indefinit a jornada completa amb un període de prova de quatre mesos.
 • Salari brut segons conveni (amb catorze pagues).
 • Carrera professional segons conveni.
 • Incorporació 14/03/2022.
 • Programa actiu de formació continuada i reciclatge.

CANDIDATS/TES INTERESSATS/ADES: 

 • Carta de presentació exposant les motivacions per presentar-se a la convocatòria.
 • Enviar CV actualitzat amb les característiques següents:
  • Nom i cognoms, data i lloc de naixement, lloc de residència i telèfons i correu electrònic
  • Mèrits acadèmics
  • Mèrits professionals
  • Mèrits de gestió de projectes TIC a nivell de formació relacionada en aquest aspecte i  data d’assoliment així com l’experiència en direcció i gestió.
 • Enviar-ho a través de la borsa de treball de la Fundació abans del 30 de gener de 2022, amb el codi de selecció: Ref. 01FACSERVLAB/2022.